AO waterkwaliteit 11 juni: Benoem drinkwater als nationaal belang
Terug 11 juni 2014

AO waterkwaliteit 11 juni: Benoem drinkwater als nationaal belang

De kwaliteit van drinkwaterbronnen staat onder druk. Actueel zijn de risico’s vanwege schaliegas. Vewin roept de Tweede Kamer op om tijdens het AO Waterkwaliteit op 11 juni, drinkwater als nationaal belang vanaf heden te benoemen en in de Structuurvisie Ondergrond (STRONG) op te nemen. Nu is de drinkwatervoorziening nog geen nationaal belang  en aangezien  andere functies zoals energiewinning dat wel zijn moet dit veranderen. Verder pleit Vewin voor bescherming van drinkwaterbronnen via wettelijk verankerde gebiedsdossiers.

Nationaal belang

Drinkwater is een eerste levensbehoefte. Vanuit dat oogpunt is het logisch dat deze voorziening voorrang krijgt in wetten en regelgeving. In  STRONG moet dit geregeld worden. De structuurvisie (STRONG) regelt de activiteiten in de ondergrond. Hierin is een activiteit als schaliegaswinning nu zwaarwegender dan het beschermen van de drinkwaterbronnen. Vewin vindt dit onacceptabel en pleit ervoor om in STRONG de drinkwatervoorziening als nationaal belang te benoemen. In de Beleidsnota Drinkwater heeft het kabinet een voorzet gedaan in deze richting door te stellen dat zij drinkwater als nationaal belang beziet.

Bronbescherming

Uit verschillende rapporten blijkt, dat de kwaliteit van drinkwaterbronnen niet op orde is, zoals bijvoorbeeld is te lezen in de Beleidsnota Drinkwater. In zogenaamde “Gebiedsdossiers”  worden vervuilingen van drinkwaterbronnen in kaart gebracht en worden oplossingen aangedragen. Deze hebben echter geen enkele wettelijke verankering, waardoor deze nu te vrijblijvend zijn. Vewin stelt voor deze gebiedsdossiers wettelijk te verankeren in de Omgevingswet, waardoor bescherming drinkwaterbronnen via deze wet is gegarandeerd.

Deze en andere standpunten van Vewin zijn te lezen in het position paper “AO Waterkwaliteit 11 ​juni 2014”​

Delen via: