Alternatief voor belastingverhoging op drinkwater

Terug 4 oktober 2013

Alternatief voor belastingverhoging op drinkwater

Vewin heeft een brief aan de fractievoorzitters van de Tweede Kamer en de minister van financiën met onderstaande inhoud gestuurd.

Vewin wijst om meerdere redenen het geopperde idee in de onderhandelingen met de oppositiepartijen af, om de belasting op leidingwater (Bol) te verdubbelen.

Vewin stelt vast dat de voorgestelde maatregel geen effect heeft op verduurzaming. Drinkwater is een eerste levensbehoefte, van groot belang voor de volksgezondheid, het gaat om schoon water. De belasting op leidingwater is ondoorzichtig, niet efficiënt en gaat gepaard met hoge administratieve lasten. Verhoging van de Bol leidt tot een lastenverhoging voor burgers, terwijl zij al 20% belasting betalen bovenop de drinkwaterprijs (inclusief btw) .

Deze geopperde maatregel staat haaks op milieu- en vergroeningsbeleid en belast de gebruiker en niet de vervuiler. Andere maatregelen lijken meer voor de hand te liggen zoals een belasting op vervuilende stoffen, bestrijdingsmiddelen en medicijnen dan wel een vorm van statiegeld.

Delen via:

Gerelateerd aan dit nieuwsbericht