Arjen Frentz (Vewin) gekozen tot voorzitter van EurEau Commission on Drinking Water
Terug 12 mei 2015

Arjen Frentz (Vewin) gekozen tot voorzitter van EurEau Commission on Drinking Water

​​Afgelopen week zijn in Namen (België) een nieuwe president en voorzitters van de vaste commissies van EurEau gekozen. De Fransman Bruno Tisserand is gekozen als president van de federatie. EurEau heeft eveneens nieuwe commissievoorzitters gekozen. Vewin is er trots op dat plaatsvervangend directeur Arjen Frentz gekozen is tot voorzitter van EurEeau-commissie Drinking Water.

EurEau
EurEau is de Europese Federatie van nationale koepels van drinkwaterproducenten en waterzuiveringsbedrijven met leden uit 27 Europese landen. Eureau kent drie commissies die ieder op hun expertisegebied opkomen voor de gezamenlijke belangen en de positie van het Bestuur uitwerken. De Commissies zijn EU1 Drinkwater, EU2 Afvalwater en EU3 Juridische en Economische Zaken. Deze commissies bieden de gelegenheid aan de nationale koepels voor het delen van kennis en standpunten over de uitvoering van bestaande en nieuwe richtlijnen, kaders en strategieën.

Delen via:
Gerelateerd aan dit nieuwsbericht