Belastingdruk op drinkwater bedraagt 28%

Terug 6 maart 2018

Belastingdruk op drinkwater bedraagt 28%

​In 2018 bestaat slechts 72,3% van de afnemersprijs voor drinkwater uit kosten van het waterbedrijf voor het produceren en leveren van het drinkwater. Gemiddeld is dat € 1,32 per m3. De overige 27,7% (50,6 cent/m3) bestaat uit belastingen. De belastingdruk is toegenomen, in 2017 bestond nog 26,7% van de drinkwaterprijs (gemiddeld 49,5 cent/m3) uit belastingen.

Tarieven dalen

De tarieven voor huishoudens dalen in 2018 met gemiddeld 1,9% van €1,41 naar €1,38 per m3 drinkwater, ondanks een stijging van het aantal gemeenten dat precariobelasting heft (van 64 naar 74). Zonder het effect van de toegenomen precario is de gemiddelde tariefdaling 2,7%.
Bovenop het tarief van het drinkwaterbedrijf betaalt de afnemer verbruiksbelastingen: Belasting op Leidingwater (BoL) en btw. De opbouw van de afnemersprijs 2018 is als volgt: 

Eerste levensbehoefte

Het kabinet heeft besloten om in 2019 het lage btw-tarief van 6% te verhogen naar 9%. Op basis van de tarieven 2018 zou dit een verdere stijging van de belastingdruk betekenen naar 29,7% van de afnemersprijs.
Vewin vindt dat de belastingdruk op de eerste levensbehoefte drinkwater zo laag mogelijk moet zijn en dat efficiencyverbeteringen van de drinkwaterbedrijven via tariefsverlagingen ten goede moeten komen aan de klant. Daarom pleit Vewin ervoor dat het besluit de btw te verhogen wordt teruggedraaid of wordt gecompenseerd door een verlaging van de Belasting op Leidingwater (BoL).

Tarievenoverzicht

Elk drinkwaterbedrijf stelt voor aanvang van een nieuw kalenderjaar een tarievenregeling op. Vewin heeft in samenwerking met de drinkwaterbedrijven de tarievenregelingen van de individuele bedrijven gebundeld: Tarievenoverzicht drinkwater 2018.

Tags by dit artikel

Delen via: