Bodemconvenant thema van seminar drinkwatervoorziening en bodembeleid
Terug 22 januari 2015

Bodemconvenant thema van seminar drinkwatervoorziening en bodembeleid

De deelnemers aan het seminar ‘Drinkwatervoorziening in het nieuwe bodembeleid’ hadden afgelopen donderdag 22 januari de primeur. Op deze dag waren zij de eersten die het RIVM-informatieblad ‘Grip op bodemverontreinigingen bij drinkwaterwinning’ mochten ontvangen. De cijfers en feiten in dit informatieblad vormden de basis waarop verder gepraat kon worden over de ontwikkelingen in het bodembeleid en een doorkijk naar de toekomst.

Drinkwaterbelangen op goede manier verankeren in bodembeleid

Experts op het gebied van bodembeleid en drinkwatervoorziening hebben met elkaar gesproken over hoe de drinkwaterbelangen op een goede manier te verankeren in de nieuwe ontwikkelingen op dit gebied.

Bodemverontreiniging nog steeds een van de belangrijke knelpunten

Een aanzienlijk deel van de grondwaterwinningen voor drinkwater in Nederland wordt beïnvloed door menselijke activiteiten, zoals landbouw, stedelijke riolering, industrie en oude verontreinigingen. Het informatieblad dat op het seminar gepresenteerd is gaat over aanwezigheid van historische bodemverontreinigingen nabij winningen en hun mogelijke invloed op de grondwaterkwaliteit voor drinkwater. 

Aanpak van bodemverontreinigingen

De Rijksoverheid werkt op dit moment aan nieuwe afspraken door middel van het convenant bodem met decentrale overheden en het bedrijfsleven over bodembeheer en de aanpak van bodemverontreinigingen voor de periode 2016-2020. De inzet is dat er in 2020 geen bodemverontreinigingen meer zijn die zulke risico’s vormen dat er met spoed moet worden gesaneerd. Partijen willen daarmee de overstap maken ‘van saneren naar beheren’. Vewin wil dat alle gevallen die de waterwinningen bedreigen worden aangepakt.

Alle knelpunten bodemverontreiniging drinkwatervoorziening wegnemen voor 2020

Bodemverontreiniging is bij tientallen winningen voor de drinkwatervoorziening nog steeds één van de belangrijke bedreigingen. Voor uitvoering van de Kaderrichtlijn Water is er in gebiedsdossiers inmiddels voor alle waterwinningen goed in beeld gebracht welke gevallen dit betreft. Vewin wil dat nu goede afspraken worden gemaakt over de aanpak van deze gevallen bij de bij de herziening van het Bodemconvenant. Alle knelpunten van bodemverontreiniging voor de drinkwatervoorziening moeten in 2020 zijn weggenomen. Dit moet als doelstelling in het convenant opgenomen worden.

Online te raadplegen

Het informatieblad ‘Grip op bodemverontreinigingen bij drinkwaterwinningen’ is gepubliceerd op de website van het RIVM. 
Klik hier voor het informatieblad

Delen via:
Gerelateerd aan dit nieuwsbericht