Chemievrij onkruidbeheer - Tweede Kamerlid Lutz Jacobi bezoekt Brabant Water
Terug 25 maart 2014

Chemievrij onkruidbeheer - Tweede Kamerlid Lutz Jacobi bezoekt Brabant Water

​Op maandag 24 maart heeft Lutz Jacobi, lid van de Tweede Kamer voor de PvdA, op uitnodiging van Vewin een bezoek gebracht aan Brabant over het thema chemievrij onkruidbeheer. Met name in relatie tot de landelijke besluitvorming rondom  Glyfosaat. Ze werd ontvangen door Vewin, Brabant Water, de provincie Noord-Brabant en de gemeente Eindhoven. Guïljo van Nuland, directeur van Brabant Water, vertelde hoe belangrijk schone bronnen in Brabant zijn. Zij vormen de grondstof voor het drinkwater van 6 miljoen Nederlanders. Het gebruik van Chemische bestrijdingingmiddelen vormt een bedreiging voor het grondwater. Daarnaast vormen vanwege de drukte in de ondergrond andere bedreigingen ook een risico zoals schaliegas en het opslaan van nucleair afval. Het is belangrijk drinkwater te benoemen van nationaal belang in de Structuurvisie Ondergrond.

Brabant Water zet zich samen met de provincie Noord-Brabant, waterschappen en landbouworganisatie ZLTO al jaren in voor het terugdringen van de emissies van gewasbeschermingsmiddelen via het project Schoon Water voor Brabant. In dit project wordt gewerkt met de landbouw, maar ook met gemeenten, bedrijven en particulieren om het gebruik van bestrijdingsmiddelen terug te dringen. Mary-Ann Schreurs (D66), wethouder innovatie, design, cultuur en openbare ruimte in de gemeente Eindhoven, vertelde bevlogen over de aanpak in haar gemeente. Al 15 jaar wordt deze gemeente zonder chemische middelen beheerd. Belangrijke succesfactor is het aanpassen van de inrichting van de openbare ruimte. Vervolgens is in een drietal wijken in Eindhoven deze aanpak bekeken.  De praktijk bewijst dat zonder chemie een heel mooi resultaat bereikt wordt, vrijwel zonder extra kosten. Een goed voorbeeld voor andere gemeenten!


 

Delen via:
Gerelateerd aan dit nieuwsbericht