Chemievrij onkruidbeheer ook voor particulieren

Terug 17 mei 2013

Chemievrij onkruidbeheer ook voor particulieren

Vewin onderschrijft het verbod op professioneel gebruik van gewasbeschermingsmiddelen op verhardingen en sport- en recreatieterreinen in Tweede Nota Duurzame Gewasbescherming. Dit hebben Staatssecretarissen Mansveld (I&M) en Dijksma (EZ) dinsdag 14 mei hierin opgenomen. Grote zorgen hebben we nog over het feit dat er nog geen verbod is op particulier gebruik van chemische middelen, het tijdspad waarbinnen doelen gehaald moeten worden en het ontbreken van doelen en maatregelen voor grondwaterkwaliteit.

Verbod op chemische onkruidbeheer door particulieren
Chemische onkruidbestrijding, bijvoorbeeld met glyfosaat, heeft de afgelopen jaren tot veel normoverschrijdingen geleid. Om deze reden heeft de Tweede Kamer al in 2011 een motie aangenomen voor een verbod op ‘niet-commercieel’ gebruik. De motie is echter slechts deels uitgevoerd. In de Nota is nog geen verbod opgenomen voor particulier gebruik, terwijl particulieren bij uitstek ‘niet-commerciële’ gebruikers zijn. Waar het kabinet de blootstelling van burgers aan gewasbeschermingsmiddelen zoveel mogelijk wil voorkomen, acht Vewin een verbod voor particulieren noodzakelijk.

Normoverschrijdingen moeten uiterlijk in 2018 met 95% teruggedrongen zijn
In de Nota wordt gesteld dat in 2023 de normoverschrijdingen met 95% verminderd moeten zijn ten opzichte van 2013. Vewin vindt dit veel te laat, aangezien de EU Kaderrichtlijn Water (KRW) stelt dat de ecologische en chemische toestand van de Europese wateren in 2015 goed moet zijn.

Opnemen van concrete doelen en maatregelen voor grondwater
In de Nota worden geen concrete doelen en maatregelen gesteld om de grondwaterkwaliteit te verbeteren, terwijl wel wordt aangegeven dat de belasting van het grondwater met maar 30% is afgenomen. Ook in het grondwater komen nog steeds de normoverschrijdingen voor en deze moeten volgens de KRW in 2015 aangepakt zijn.

Delen via:

Gerelateerd aan dit nieuwsbericht