Commissie MER: betere beoordeling van schaliegasrisico’s voor drinkwater
Terug 9 september 2014

Commissie MER: betere beoordeling van schaliegasrisico’s voor drinkwater

Op 9 september heeft de commissie voor de milieueffectrapportage (MER) advies uitgebracht over het onderzoek dat het ministerie Economische Zaken wil doen naar de milieurisico’s van schaliegaswinning. De commissie vraagt om betere onderbouwing en uitwerking van de criteria om al dan niet op voorhand gebieden uit te sluiten. Ook wil de commissie duidelijkheid over bufferzones die rond deze uitsluitingsgebieden worden ingesteld. Gevraagd wordt waarom boringsvrije zones rond drinkwaterwinningen en strategische grondwatervoorraden niet op voorhand worden uitgesloten. De commissie constateert dat de dieptegrens van 1000 meter onder de uitsluitingsgebieden slechts een arbitraire grens is die niet wordt onderbouwd. Het aspect drinkwater zal volgens de commissie expliciet beoordeeld moeten worden in het MER. De commissie verzoekt in te gaan op risico’s van lekkage van schaliegasputten en om uit te werken hoe eventuele lekkage naar het grondwater gemonitord kan worden.

Vewin ondersteunt dit advies van de commissie MER. Vewin wil dat alle risico’s van schaliegas voor de drinkwatervoorziening worden uitgesloten. Alle gebieden die van belang zijn voor de drinkwatervoorziening moeten daarom op voorhand uitgesloten worden voor winning van schaliegas.​

Ga hier naar de schaliegas dossier pagina van Vewin

Delen via:
Gerelateerd aan dit nieuwsbericht