Debat in de Tweede Kamer over verbod glyfosaat
Terug 27 mei 2015

Debat in de Tweede Kamer over verbod glyfosaat

​ De Tweede Kamer debatteert donderdagmiddag 28 mei over glyfosaat, de werkzame stof in onkruidbestrijdingsmiddelen zoals Round-Up. Aanleiding van het debat is het bericht van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) dat glyfosaat waarschijnlijk kankerverwekkend is. Diverse fracties in de Tweede Kamer willen dat staatssecretaris Mansveld het middel op korte termijn daadwerkelijk gaat verbieden. Voor de drinkwaterbedrijven is het nog steeds een urgent probleem. Het middel moet uit het oppervlakte- en grondwater gezuiverd worden. De afgelopen vijf jaar heeft glyfosaat bijna honderd keer de norm overschreden voor oppervlaktewater dat gebruikt wordt voor de drinkwaterproductie.

Staatssecretaris Mansveld heeft voor begin 2016 een verbod aangekondigd voor chemische onkruidbestrijding op verhardingen en vanaf november 2017 ook in groen, zoals parken. Om deze datum te halen is het belangrijk dat het verbod zo snel mogelijk wordt opgenomen in wetgeving. Deze aanpassing laat echter nog steeds op zich wachten. Vewin vraagt de Staatssecretaris om zo snel mogelijk de wetswijziging naar de Tweede Kamer te sturen.

Onze buurlanden zijn ook overgegaan tot een verbod. Vanaf 1 januari 2015 mag in Vlaanderen geen enkele openbare dienst bestrijdingsmiddelen gebruiken voor regulier onderhoud. In Duitsland is het gebruik van chemische onkruidbestrijdingsmiddelen verboden op verkeers- en bedrijfsoppervlakten, zoals op (spoor)wegen, pleinen, bedrijfsterreinen en luchthavens. Vanwege het gelijke speelveld is het logisch dat Nederland op korte termijn een dergelijk verbod instelt. Bovendien schakelen ook in Nederland al steeds meer gemeenten en bedrijven over op chemievrij beheer.

Tags by dit artikel
Delen via: