​​​​​Dijksma ondersteunt Vewin initiatief Groene Tafel Natuur & Drinkwater
Terug 6 februari 2015

​​​​​Dijksma ondersteunt Vewin initiatief Groene Tafel Natuur & Drinkwater

Staatssecretaris Dijksma heeft tijdens de Natuurtop, op 5 februari jl. aangegeven, dat het Vewin initiatief ‘Groene Tafel Natuur & Drinkwater’ goed past in de Rijksnatuurvisie ‘Natuurlijk verder’ van het Kabinet. Vewin heeft samen met gedeputeerde Weber (Zuid-Holland) hierover met de staatssecretaris gesproken. De Groene Tafel is opgenomen in de Maatschappelijke Uitvoeringsagenda van de Rijksnatuurvisie.

Rijksnatuurvisie ‘Natuurlijk verder’
Met de nieuwe Rijksnatuurvisie ‘Natuurlijk verder’ wil het ministerie van EZ de natuur weer een plek geven midden in de samenleving, onder andere door meer maatschappelijke partijen te betrekken. De Groene Tafel Natuur & Drinkwater is opgenomen in de Maatschappelijke Uitvoeringsagenda Natuur voor de Toekomst. Deze agenda vormt de uitvoering van de Natuurvisie en is gepresenteerd door staatssecretaris Dijksma en gedeputeerde Jan Jacob van Dijk (Gelderland) tijdens de Natuurtop. De staatssecretaris heeft aangegeven de Groene Tafel graag verder te ondersteunen om te komen tot afspraken die de samenwerking tussen de partners bestendigen met als doel meer natuur en bescherming voor drinkwaterbronnen.

Groene Tafel Natuur & Drinkwater
Partners van de Groene Tafel Natuur & Drinkwater zijn drinkwaterbedrijven, natuurorganisaties, provincies, het ministerie van EZ, waterschappen, gemeenten en de recreatiesector. Tijdens de eerste Groene Tafel Natuur & Drinkwater zijn partijen tot de conclusie gekomen dat betere samenwerking leidt tot grotere robuuste natuurgebieden, betere bescherming van drinkwaterbronnen en meer recreatiemogelijkheden. Een gezamenlijke actieagenda is opgesteld met concrete pilots en acties. Om te zorgen dat de samenwerking in de toekomst beklijft, zou het goed zijn afspraken in een Green Deal of convenant vast te leggen.

Delen via:
Gerelateerd aan dit nieuwsbericht