Directeur WML Ria Doedel benoemd tot vice-voorzitter CEEP Water-Taskforce
Terug 17 december 2015

Directeur WML Ria Doedel benoemd tot vice-voorzitter CEEP Water-Taskforce

​Mevrouw H. (Ria) Doedel is tijdens de Algemene Vergadering van CEEP op dinsdag 15 december te Brussel benoemd als vice-voorzitter van de Water Taskforce. CEEP, het Centre of Employers and Enterprises providing Public Services is een brede Europese belangenorganisatie. CEEP vertegenwoordigt de werkgevers en managers van de publieke diensten en telt onder zijn leden vele verenigingen. Hierbij kan gedacht worden aan onder andere publieke bedrijven uit het openbaar vervoer, de energiesector, drinkwatervoorziening en waterzuivering, gezondheidszorg, en onderwijs. CEEP is in het sociale driehoeksoverleg (The Social Dialogue) één van de drie gesprekspartners voor de Europese Commissie – naast de vakbonden (ETUC) en werkgevers (BUSINESSEUROPE).

CEEP beschikt over een aantal Taskforces. Naast de Taskforce-Water zijn er ook Taskforces die focussen op onder andere Milieu, Energie, Diensten Algemeen Belang, Interne Markt en Transport. De Taskforce-Water houdt zich onder andere bezig met de herziening van de Drinkwater richtlijn, het Right2Water initiatief en het recent door de Europese Commissie gepresenteerde Circulaire Economie Pakket.

Ria Doedel volgt voormalig directeur van drinkwaterbedrijf Dunea Piet Jonker op, die deze positie vervulde sinds 2014 . Ria Doedel (1956) is directeur van Waterleiding Maatschappij Limburg (WML). Daarnaast is zij actief in diverse bestuursfuncties, waaronder als lid van de Raad van Toezicht van ROC Leeuwenborgh, vice-voorzitter van de Raad van Commissarissen van Wonen Limburg, president-commissaris van Aqualab Zuid en als bestuurslid bij de vereniging van drinkwaterbedrijven in Nederland (Vewin) en RIWA Maas, een internationaal samenwerkingsverband van drinkwaterbedrijven die Maaswater als grondstof voor drinkwater gebruiken. Voor haar carrière bij WML was Doedel werkzaam op het gebied van sociale zaken, welzijn, zorg en inkomen bij verschillende gemeenten. Ria Doedel is sinds 2007 directeur van WML en vanaf datzelfde jaar ook bestuurslid van Vewin.

Delen via:
Gerelateerd aan dit nieuwsbericht