Drinkwaterbedrijven keren zich tegen btw-verhoging op drinkwater
Terug 24 oktober 2018

Drinkwaterbedrijven keren zich tegen btw-verhoging op drinkwater

​​Onder de titel ‘De maat is vol’ spreken de drinkwaterbedrijven zich vandaag in een advertentie in enkele landelijke dagbladen uit tegen de btw-verhoging op drinkwater. De btw-verhoging van 6% naar 9% zorgt ervoor dat de prijs van drinkwater per 1 januari 2019 voor bijna een derde uit belastingen bestaat. Binnenkort debatteert de Tweede Kamer over het Belastingplan.

Beroep op het kabinet

De drinkwatersector sprak zich al eerder uit tegen verdere lastenverzwaring op drinkwater; onder andere bij de kabinetsinformateur, in de media, richting leden van de Tweede Kamer en onlangs met een brief van Vewin aan de staatssecretarissen van VWS, Financiën en IenW. Vewin vroeg het kabinet te voorkomen dat drinkwater duurder wordt door verhoging van de btw op drinkwater te compenseren via een verlaging van de Belasting op Leidingwater.

Steeds hogere belastingen

Drinkwaterbedrijven spannen zich in drinkwater van uitstekende kwaliteit te leveren tegen zo laag mogelijke tarieven. In de afgelopen vijftien jaar is de kostprijs nauwelijks gestegen, gecorrigeerd voor inflatie is zelfs sprake van een bijna voortdurende daling. Maar het profijt voor de consument wordt teniet gedaan door steeds hogere belastingen. Twintig jaar geleden bestond het consumententarief voor drinkwater voor bijna 15% uit belastingen, tien jaar geleden was dat bijna 25% en na de komende btw-verhoging zal dat zo'n 30% zijn. Dat past niet bij een eerste levensbehoefte en bij het kabinetsbeleid gericht op stimulering van duurzaamheid en een gezonde leefstijl.
Drinkwater is niet alleen gezond, maar ook duurzaam: het wordt op milieuvriendelijke wijze gemaakt en zonder verpakking en vrachtwagenkilometers bij iedereen bezorgd: thuis, op het werk, in de sportkantine en de horeca.

Kraanwater duurder, verpakt water goedkoper

Daar komt bij dat het erop lijkt dat in het Preventieakkoord dat binnenkort wordt gesloten het drinken van water als onderdeel van een gezonde leefstijl wordt gestimuleerd door verlaging van de verbruiksbelasting op water uit flessen en suikervrije dranken.
Het is voor de drinkwaterbedrijven onbegrijpelijk hoe verlaging van de belasting op verpakt water valt te rijmen met verhoging van de belasting op drinkwater uit de kraan. Vewin vindt het vanuit het kabinetsbeleid gericht op volksgezondheid en duurzaamheid niet uit te leggen dat de prijs van kraanwater stijgt door belastingverhoging terwijl het kabinet de prijs van flesjes bronwater verlaagt. Dat is, als het gaat om het stimuleren van de consumptie van gezond water, niet consistent en vanuit de optiek van beperking van de (plastic) afvalproblematiek zelfs contraproductief.

Tags by dit artikel
Delen via:
Gerelateerd aan dit nieuwsbericht