Drinkwatersector waarschuwt opnieuw voor gevolgen schaliegaswinning

11 februari 2013

Drinkwatersector waarschuwt opnieuw voor gevolgen schaliegaswinning

Vewin waarschuwt voor de risico’s van  schaliegaswinning voor het grondwater waaruit drinkwater wordt bereid.  Uit onderzoek van KWR in opdracht van de drinkwatersector blijkt dat  slechts een beperkt deel van de stoffen die in de bodem worden gebracht voor het fracken van de ondergrond  is beoordeeld op basis van de Europerse REACH verordening (Registratie, Evaluatie, Autorisatie en restrictie van CHemische stoffen).

Risicobeoordeling

Door het ministerie van Economische Zaken is eerder een lijst met stoffen naar de Tweede Kamer gestuurd die de afgelopen 5 jaar zijn gebruikt bij het fracken. Uit het onderzoek blijkt dat van veel stoffen die nu tijdens het fracken in de bodem worden gebracht de beoordeling op basis van REACH nog helemaal niet is afgerond. En voor stoffen die als gevaarlijk worden geclassificeerd blijkt geen adequate risicobeoordeling voor het grondwater te zijn uitgewerkt. Vewin wil dat eerst beter onderzoek wordt gedaan naar de risico’s van deze stoffen.

Belangstelling
Het winnen van schaliegas staat volop in de belangstelling. De wereldwijde voorraad schaliegas en schalieolie zou meer dan 200 jaar brandstof kunnen leveren. Dit is de reden dat verschillende bedrijven bij de overheid de druk opvoeren om toestemming te krijgen voor winning van schaliegas. Al in een vroeg stadium liet Vewin weten dat eerst de gevolgen van deze winning voor de drinkwaterbronnen in kaart gebracht moeten worden en mogelijke risico’s uitgesloten. 

Delen via: