Drinkwaterwet vervult wensen EU burgerinitiatief Right2Water
Terug 30 april 2014

Drinkwaterwet vervult wensen EU burgerinitiatief Right2Water

​Vewin is positief over de beoordeling van het ministerie van I&M van het geslaagde Europese burgerinitiatief Right2Water. Dit initiatief roept de EU op tot een Europa breed recht op water en sanitatie, geen marktwerking voor de drinkwatervoorziening en toegang tot schoon drinkwater en sanitatie voor alle burgers in de EU en daarbuiten. De beoordeling stelt dat in Nederland "het recht op toegang tot drinkwater wettelijk is geregeld via een aansluit- en leveringsplicht in de Drinkwaterwet".
.

Dienst van Algemeen Belang en Drinkwaterwet sluiten privatisering uit
Tot tevredenheid van Vewin wordt in de beoordeling ook aangekaart, dat “in Nederland het stelsel van openbare drinkwatervoorziening is geregeld in de Drinkwaterwet, waarin deze voorziening is gekwalificeerd als een niet-economische Dienst van Algemeen Belang (DAB).” Daarmee is geborgd en wettelijk vastgelegd dat drinkwaterbedrijven publiek eigendom zijn. En wordt privatisering dus uitgesloten. Daarnaast stelt het ministerie, dat "bijna alle huishoudens in Nederland zijn aangesloten op het openbare drinkwaternet tegen een tarief dat de werkelijke kosten dekt en niet discrimineert."

Idwp.nl
Right2Water wil ook dat Europa zich inspant om ervoor te zorgen dat drinkwater voor iedereen toegankelijk is. Als reactie hierop laat Vewin weten, dat de Nederlandse drinkwaterbedrijven al decennia lang hun kennis en kunde delen in het buitenland, waar toegang tot schoon drinkwater geen vanzelfsprekendheid is. Om dit inzichtelijk te maken heeft Vewin recenlijk de website www.idwp.nl gelanceerd.

Vervolg
Als reactie op het burgerinitiatief zal de Europese Commissie een aantal concrete stappen nemen. De Nederlandse regering steunt het standpunt van de Commissie dat lidstaten zelf bepalen hoe de waterdiensten het beste kunnen worden ingericht en beheerd.

Delen via:
Gerelateerd aan dit nieuwsbericht