Duurzame veiligstelling drinkwatervoorziening opnemen in de Omgevingswet
Terug 25 september 2014

Duurzame veiligstelling drinkwatervoorziening opnemen in de Omgevingswet

Onlangs heeft de minister van I&M het definitieve wetsvoorstel voor de Omgevingswet naar de Tweede Kamer gestuurd. Het wetsvoorstel beoogt een verregaande vereenvoudiging van het huidige stelsel door tientallen wetten en honderden regels te bundelen in één nieuwe wet. De behandeling van de wet vindt dit najaar plaats.

Zorgplicht

Bestuursorganen (overheden) hebben de zorgplicht vanuit de Drinkwaterwet om een duurzame openbare drinkwatervoorziening veilig te stellen. Bij het uitoefenen van deze zorgplicht geldt de drinkwatervoorziening als dwingende reden van groot openbaar belang.
Vewin wil daarom dat in de Omgevingswet wordt opgenomen dat het voor bestuursorganen voldoende helder is dat drinkwaterbelangen meegewogen moeten worden bij het ontwikkelen en beheren van de leefomgeving. Dit kan door bij de wettekst over taken en bevoegdheden van bestuursorganen ook het waarborgen van de veiligstelling van de duurzame drinkwatervoorziening op te nemen.

Adviesrol ook voor drinkwaterbedrijven

De Omgevingswet biedt nu de mogelijkheid dat ook andere instanties dan bestuursorganen advies uit kunnen brengen over bijvoorbeeld een omgevingsvergunning of omgevingsplan. Vewin dringt er op aan om ook drinkwaterbedrijven als adviseur aan te wijzen. Er is bij de drinkwaterbedrijven veel kennis aanwezig op het gebied van monitoring van de waterkwaliteit, inschatten van mogelijke effecten van nieuwe plannen, het leggen van leidingen en veel andere zaken op het gebied van drinkwater.

Politiek wil verankerde bescherming drinkwatervoorziening

Eerder dit jaar heeft een meerderheid van de Tweede Kamer kenbaar gemaakt dat de bescherming van de drinkwatervoorziening hoger op de agenda moet komen te staan.
Toen zijn zowel de motie van het Kamerlid Smaling (SP) als de motie van de Kamerleden Jacobi (PvdA) en van Veldhoven (D66) aangenomen waarin aangegeven werd dat de openbare drinkwatervoorziening beter moet worden beschermd en verankerd.

Delen via: