Eerst duidelijkheid over risico's schaliegasboringen

27 oktober 2011

Eerst duidelijkheid over risico's schaliegasboringen

 

Op donderdag 27 oktober vindt in de Tweede Kamer een algemeen overleg plaats over schaliegasboringen. Op diverse locaties in Nederland zijn initiatieven voor (proef-) boringen naar schaliegas. Bodemlagen die grondwater bevatten en gebruikt worden voor drinkwaterwinning worden hierbij doorboord. Bij het boren worden chemicaliën gebruikt. Deze kunnen de kwaliteit van het grondwater aantasten. Ook zijn er risico’s voor verhoogde methaangehaltes in het grondwater.

Vewin maakt zich zorgen over de gevolgen die schaliegaswinning heeft voor de drinkwaterwinning. Zij wil dat mogelijke risico’s van boringen  voor de drinkwaterwinning eerst goed in kaart worden gebracht vóórdat vergunningen worden afgegeven. De regelgeving voor schaliegaswinning moet worden aangescherpt: het gebruik van chemicaliën bij boringen moet worden verboden. Ten slotte moeten vergunningaanvragers aantoonbaar maken hoe zij risico’s willen gaan uitsluiten.

Klik hier voor het position paper

 

Delen via:

Gerelateerd aan dit nieuwsbericht