Eindelijk verbod op chemische onkruidbestrijding buiten de landbouw
Terug 11 juni 2015

Eindelijk verbod op chemische onkruidbestrijding buiten de landbouw

​Met het verbod op chemische onkruidbestrijding is een belangrijke stap gezet in het verbeteren van de kwaliteit van het oppervlaktewater. Voor de drinkwaterbedrijven komt hiermee een lang gekoesterde wens in vervulling. Staatssecretaris Mansveld (IenM) heeft aan de Tweede Kamer het besluit kenbaar gemaakt om per 2016 het professioneel gebruik van chemische gewasbeschermingsmiddelen op verharde terreinen te verbieden. Chemievrij onkruidbeheer moet ertoe leiden dat de waterkwaliteit verbetert en het grote publiek niet langer wordt blootgesteld aan gewasbeschermingsmiddelen. Per 2017 volgt een verbod voor overig groen.

Tweede Kamer vroeg al in 2011 om verbod
Met dit besluit komt Mansveld tegemoet aan de motie uit 2011 waarin een overgrote meerderheid van de Tweede Kamer het Kabinet opriep niet-commercieel gebruik van glyfosaat wettelijk te verbieden.

Normoverschrijding grotendeels door chemische onkruidbestrijding buiten de landbouw
Uit het CBS rapport ‘Green Growth in the Netherlands’ blijkt dat het Nederlandse oppervlaktewater de slechtste kwaliteit heeft van heel Europa. De afgelopen vijf jaar heeft glyfosaat bijna 100 keer de norm overschreden in oppervlaktewater gebruikt voor drinkwaterproductie. Ook worden bestrijdingsmiddelen boven de drinkwaternorm aangetroffen in het grondwater. De normoverschrijdingen van glyfosaat worden grotendeels veroorzaakt door chemische onkruidbestrijding buiten de landbouw.

Uitzondering laag risicomiddelen
Helaas blijven de zogenaamde ‘laag risicomiddelen’ uitgezonderd van het verbod. Het is echter nog niet duidelijk wat de criteria voor deze middelen zijn. De uitwerking van de criteria vindt momenteel in Brussel plaats.

Voor het Vewin standpunt voor chemievrij onkruidbeheer, klik hier.
Het Besluit tot wijziging van het Besluit gewasbeschermingsmiddelen en biociden is te vinden op de website van de Rijksoverheid

Tags by dit artikel
Delen via:
Gerelateerd aan dit nieuwsbericht