Europarlementariërs: meer ambitie en actie nodig op het Right2Water dossier
Terug 9 september 2015

Europarlementariërs: meer ambitie en actie nodig op het Right2Water dossier

Het Europees Parlement heeft op 8 september  in Straatsburg met een nipte meerderheid ingestemd met een resolutie over het burgerinitiatief Right2Water. De resolutie is niet wetgevend, maar vooral bedoeld om de mening van het Parlement weer te geven. Aanleiding voor de resolutie is de Right2Water-campagne. De zogenoemde Right2Water-campagne is een Europees burgerinitiatief. Het initiatief, dat vorig jaar succesvol werd ingediend met de steun van bijna 1,9 miljoen handtekeningen, vraagt om toegang tot water als mensenrecht te beschouwen en de watervoorvoorziening niet te vercommercialiseren.

De tekst, voorbereid in de milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid (ENVI) commissie van het Europees Parlement, roept de Europese Commissie op tot meer actie en ambitie op het vlak van toegang tot water en sanitaire voorzieningen. Dit zowel binnen als buiten Europa. De resolutie benadrukt het speciale karakter van drinkwater (drinkwater is niet zomaar een gewoon product) en benadrukt dat het een eerste levensbehoefte betreft. Daarom wordt ook opgeroepen om water buiten handelsverdragen en, bij een toekomstige herziening, buiten de concessierichtlijn te houden. Ook wordt er sterk gefocust op meer transparantie in de drinkwatersector en de sociale aspecten van de watervoorziening (o.a. betaalbaarheid).  

Vewin vindt dat de resolutie en het initiatief aantonen dat water een onderwerp is dat leeft bij de Europese burger. We onderstrepen het feit dat toegang tot water en sanitaire voorzieningen een mensenrecht en een eerste levensbehoefte is. Vewin ondersteunt ook de oproep om drinkwater buiten handelsverdragen (waaronder TTIP) te houden. Vanwege de lokale aard van waterdiensten is de organisatie en regulering van de waterdiensten  bij uitstek een verantwoordelijkheid van de lidstaten zelf. Dit wordt onderstreept door het subsidiariteitsbeginsel.

Delen via:
Gerelateerd aan dit nieuwsbericht