Geen belastingverhoging op eerste levensbehoefte drinkwater

Terug 19 januari 2018

Geen belastingverhoging op eerste levensbehoefte drinkwater

Donderdag 25 januari debatteert de Tweede Kamer in een Algemeen Overleg over BTW. Dit is voor Vewin aanleiding aandacht te vragen voor de consequenties van de voorgenomen verhoging van het lage BTW-tarief op drinkwater.  Het kabinet heeft besloten het lage BTW-tarief te verhogen van 6% naar 9%. Vewin vindt dat dit besluit moet worden teruggedraaid of moet worden gecompenseerd door een verlaging van de Belasting op Leidingwater (BoL).

Belastingen bepalen voor kwart de prijs

Drinkwater is een gezonde eerste levensbehoefte. De drinkwaterbedrijven zijn van mening dat voldoende en kwalitatief hoogwaardig drinkwater voor iedereen beschikbaar moet zijn tegen zo laag mogelijke kosten. Door het doorvoeren van efficiencyverbeteringen zijn de drinkwaterbedrijven erin geslaagd het (gemiddelde) drinkwatertarief te laten dalen. Toch ondervindt het drinkwatertarief de laatste jaren een opwaartse druk omdat belastingen worden opgelegd of verhoogd. De drinkwaterfactuur wordt voor 25% bepaald door belastingen, in sommige gemeenten is dat percentage nog veel hoger door precariobelasting. 

€ 50 miljoen lastenverzwaring drinkwaterklant

BTW wordt niet alleen geheven over de kale prijs van drinkwater, maar ook over de Belasting op Leidingwater en over de overige belastingen die worden geheven op drinkwater. Alles opgeteld leidt de verhoging van het BTW-tarief jaarlijks tot € 50 miljoen lastenverzwaring voor de drinkwaterklant. 

Compenseer BTW-verhoging met Belasting op Leidingwater

Vewin vindt dat de drinkwaterprijs alleen mag worden bepaald door de kostprijs van productie en distributie en niet mag worden verhoogd door het verhogen of introduceren van belastingen. Daarom moet de voorgenomen verhoging van de BTW worden teruggedraaid of worden gecompenseerd door een verlaging van de Belasting op Leidingwater. 

 

Tags by dit artikel

Delen via: