Genomineerden Waterinnovatieprijs 2015
Terug 10 november 2015

Genomineerden Waterinnovatieprijs 2015

Genomineerden Waterinnovatieprijs 2015

Ook dit jaar wordt de Waterinnovatieprijs uitgereikt aan innovatieve projecten in de watersector. Uit de 135 inzendingen heeft de jury de genomineerden per categorie bekendgemaakt. De jury waaronder directeur Renee Bergkamp van Vewin wees genomineerden aan in de categorieën 'Waterveiligheid', 'Schoon water', 'Voldoende water' en 'Klaar voor de toekomst'. Op initiatief van de nieuwe partner, de Nederlandse Waterschapsbank, wordt dit jaar de groenste inzending beloond met de Duurzaamheidsprijs. En er is een Publieksprijs voor het project dat de meeste stemmen heeft gekregen op waterinnovatieprijs.nl.

Annemieke Nijhof, juryvoorzitter Waterinnovatieprijs, CEO Tauw Group B.V.: "De inzendingen laten dit jaar duidelijk zien dat er wordt ingespeeld op de participatiesamenleving. Waterschappen, bedrijven, overheden en particulieren ontwikkelen niet vóór, maar juist mét anderen. Daarnaast is het mooi om te zien dat er ook veel projecten zijn ingediend die gaan over innovaties in de organisatie zelf. Er is aandacht voor vernieuwing en dynamiek in de eigen organisatie."

Genomineerden Schoon Water
In de categorie 'Schoon Water' is Acacia Water genomineerd met het 'Spaarwater-systeem'. Door water ondergronds op te slaan zorgt dit systeem voor schoon water in droge perioden. Het hoogheemraadschap van Rijnland is genomineerd met 'Efficiënte stikstofverwijdering'. Met dit concept kan de bestaande techniek van stikstofverwijdering op grotere schaal worden toegepast. Verder maakt de 'Verticale Wing' van het bedrijf Wingssprayer kans op de Waterinnovatieprijs. Deze innovatie zorgt ervoor dat er minder gewasbeschermingsmiddelen in het oppervlaktewater terecht komen.

Genomineerden Voldoende Water
Kanshebber op de Waterinnovatieprijs in de categorie 'Voldoende water' is het hoogheemraadschap van Delfland met de innovatie 'Tuinders aan het stuur'. Bij dit project stellen tuinders hun gietwaterbassins ter beschikking voor tijdelijke wateropslag bij hevige regenval. Ook Upfall B.V. maakt kans op een prijs met hun 'Waterbesparende douche'. Met deze douche kun je tot maar liefst 90% zuiniger douchen. De derde nominatie in deze categorie is voor de innovatie 'Inlaat op maat' van het samenwerkingsverband Acacia Water, SODAQ en Akvo. Deze methode levert advies aan het waterschap over de optimale doorspoelhoeveelheid in de polder.

Genomineerden Klaar voor de toekomst
Er is dit jaar ook een nieuwe categorie: 'Klaar voor de toekomst'. De eerste nominatie gaat naar 'Hoogwater op het schoolplein' van het KNAG en het hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. Deze lesmodule maakt leerlingen van 3 havo/vwo bewuster van overstromingsgevaar. Daarnaast is Wetsus genomineerd met de educatieve game 'AquaEmporium', waarin jongeren op leuke wijze kennismaken met de veelzijdigheid van de watersector. De laatste van de genomineerden is het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard met hun webapplicatie de 'Handhavingsadviseur'.

Genomineerden Waterveiligheid
Waterschap Aa en Maas is genomineerd in de categorie 'Waterveiligheid' met 'Dijkwacht in control', een innovatieve applicatie waarin alle acties rond een calamiteit worden geregistreerd. Het hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier is twee keer genomineerd in deze categorie. Het project 'Kust op kracht', waarbij inwoners, ondernemers en overige belanghebbenden ideeën aanleveren voor een kustversterkingsproject en het project 'Dijken op veen' is genomineerd. Met dit project toont het hoogheemraadschap aan dat veendijken sterker zijn dan gedacht, wat betekent dat dijkversterkingsprojecten goedkoper uitpakken dan aanvankelijk verwacht. 
 
Uitreiking 30 november
Op maandag 30 november worden de winnaars van de Waterinnovatieprijs 2015 bekend gemaakt tijdens de prijsuitreiking in de Rijtuigenloods te Amersfoort.

http://www.waterinnovatieprijs.nl 
Delen via:
Gerelateerd aan dit nieuwsbericht