Geïntegreerde aanpak gezondheidszorg en milieusector nodig tegen medicijnresten
13 mei 2016

Geïntegreerde aanpak gezondheidszorg en milieusector nodig tegen medicijnresten

​​
Medicijnresten zijn, naast bijvoorbeeld gewasbeschermingsmiddelen en emissies uit mest, een bedreiging voor de kwaliteit van het oppervlaktewater en grondwater. De hoeveelheid medicijnresten in of bronnen voor drinkwater neemt toe, wat schadelijke gevolgen heeft voor het milieu, bijvoorbeeld voor vissen. Drinkwaterbedrijven moeten meer zuiveringsstappen en geavanceerdere technieken inzetten om deze stoffen uit het water te zuiveren.

Het RIVM kwam 10 mei met een rapport waarin het pleit voor een geïntegreerde aanpak om verdere schade aan het milieu te voorkomen. Deze aanpak houdt in dat de gezondheidszorg en de milieusector zich bewust zijn van hun onderlinge verband. Het rapport, Towards balancing the benefits of pharmaceutical care and minimizing its environmental harm, Identification of potential levers in the medicinal product chain brengt de relatie tussen medicijngebruik en milieu in kaart en beschrijft het hele proces van medicijnontwikkeling tot medicijnafval in het milieu.

Het RIVM ziet kansen om medicijnresten in water te beperken door informatie-uitwisseling en financiële maatregelen. Drinkwaterbedrijven en waterschappen kunnen eenvoudiger zuiveren als ze weten welke stoffen er in het water zitten en informatie over milieuschade kan meegenomen worden bij de ontwikkeling van nieuwe medicijnen. Als patiënten en zorgverleners meer weten over de schade van medicijnen voor het milieu, kunnen zij hier in hun keuzes rekening mee houden. Ook noemt het RIVM het instellen van financiële prikkels om te stimuleren dat patiënten bijvoorbeeld overgebleven medicijnen terugbrengen naar de apotheek.

Vewin stelt de bronaanpak centraal bij medicijnresten want wat niet in het water zit, hoeft er ook niet uitgezuiverd te worden. Een geïntegreerde aanpak waarbij alle partijen binnen de medicijn- en waterketen betrokken zijn onderschrijven we.

Lees het rapport van het RIVM


Lees ons standpunt over geneesmiddelenresten in drinkwaterbronnen  

 

Tags by dit artikel
Delen via:
Gerelateerd aan dit nieuwsbericht