Grondwaterspecial: Grondwater een bijzonder product
Terug 10 september 2015

Grondwaterspecial: Grondwater een bijzonder product

​Zo’n 60% van het Nederlandse drinkwater wordt bereid uit grondwater. De grondstof grondwater is alleen een kwetsbaar product en moet dan ook goed beschermd worden. Om dat belang te onderstrepen heeft Vewin een speciale editie van de Waterspiegel over grondwater uitgegeven. Vier directeuren van ‘grondwaterbedrijven’ vertellen hun verhaal over de speciale productiemethode van grondwater. Deze methode is anders dan bij oppervlaktewater, al was het alleen maar dat het meeste grondwater zeer schoon is en nauwelijks zuivering behoeft.

Verder in deze speciale editie onder andere aandacht voor schaliegas en de risico’s voor drinkwater, een interview met vier betrokkenen uit de praktijk over samenwerking in het grondwaterbeheer en wat de sector kan verwachten van STRONG (Structuurvisie Ondergrond).

Directeur van Brabant Water vertelt het verhaal van het bijzondere water in het gebied rond Oirschot. Dat water is zo zuiver dat het officieel het predicaat ‘bronwater’ mag dragen. Alleen het behoud van een goede kwaliteit van grondwater gaat niet vanzelf. Op veel plekken staat het grondwater onder druk, bijvoorbeeld door verstedelijking. Door mijnbouwactiviteiten en energieopslag neemt het ruimtegebruik in de ondergrond steeds intensievere vormen aan. De risico’s op verontreinigingen nemen daardoor toe. Grondwater is een traag systeem. Schade aan grondwater is daardoor langdurig en vrijwel onherstelbaar. Drinkwaterbedrijven hebben te maken met verontreinigingen die vaak uit een ver verleden stammen. Soms moeten waterwinningen zelfs gesloten worden vanwege effecten van bodemverontreiniging of emissies uit de landbouw. In ons dichtbevolkte land is het vinden van nieuwe winlocaties echter vrijwel onmogelijk. De drinkwatersector is daarom zuinig op haar winningen.

Klik hier voor de Grondwaterspecial

Delen via:
Gerelateerd aan dit nieuwsbericht