ILT: drinkwater in Nederland van goede kwaliteit
Terug 9 december 2014

ILT: drinkwater in Nederland van goede kwaliteit

Het Nederlandse drinkwater is van goede kwaliteit en voldoet aan de gestelde normen. Dit blijkt uit het rapport ‘De kwaliteit van het drinkwater in Nederland in 2013’ van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). Slechts bij 0,08% van de metingen in 2013 hebben de drinkwaterbedrijven een normoverschrijding geconstateerd, waarbij het vooral gaat om geur, kleur en smaak. De ILT oordeelt dat de drinkwaterbedrijven de incidenten effectief aanpakken. Drinkwaterbedrijven bewaken de drinkwaterkwaliteit volgens een wettelijk meetprogramma. Daarmee is geborgd dat het drinkwater aan de kwaliteitsnormen voldoet. 

Geavanceerde zuiveringsmethoden
De goede kwaliteit van het drinkwater is echter niet vanzelfsprekend. Drinkwaterbedrijven zetten geavanceerde zuiveringsmethoden in om dit te bereiken. Vewin vindt dat meer aandacht nodig is voor de kwaliteit van de bronnen voor drinkwater, het grond- en oppervlaktewater. Hiervoor bestaan wettelijke normen, maar deze worden niet gehaald, onder andere vanwege de aanwezigheid van gewasbeschermingsmiddelen, mest en geneesmiddelen. De Tweede Kamer heeft dan ook gevraagd om een Deltaplan Waterkwaliteit waarin de kwaliteit van het oppervlakte- en grondwater verbeterd moet worden.

Klik hier voor het ILT-rapport ‘De kwaliteit van het drinkwater in Nederland in 2013’ ​

Delen via:
Gerelateerd aan dit nieuwsbericht