Ingangsdatum degressieve Belasting op Leidingwater onuitvoerbaar
Terug 12 november 2013

Ingangsdatum degressieve Belasting op Leidingwater onuitvoerbaar

Het voorstel van Staatssecretaris Weekers om een degressieve Belasting op Leidingwater (BoL) al op 1 januari 2014 in te voeren is onuitvoerbaar voor de Nederlandse drinkwaterbedrijven, omdat omvangrijke onnodige administratieve lasten ontstaan. De Tweede Kamer bespreekt het voorstel vanavond bij het Belastingplan 2014. Vewin heeft vier redenen om de invoering van het degressieve tarief uit te stellen tot 1 juli 2014.

Voor de invoering van de nieuwe tariefstructuur moeten de facturatiesystemen van de drinkwaterbedrijven worden aangepast. Dit is onmogelijk te realiseren in de resterende 6 weken van 2013. En tevens onevenredig kostenverhogend voor de waterbedrijven. Het invoeren van dit systeem in juli 2014 is haalbaar en leidt tot een meer gedegen en doordacht facturatiesysteem. Hierdoor zullen de investerings- en vervolgkosten lager uitvallen.

Invoering van een degressief tarief vóórdat de facturatiesystemen zijn aangepast leidt tot zeer grote aantallen correctienota’s die door de drinkwaterbedrijven moeten worden uitgevoerd. De verhoging van de belasting via degressieve tarieven moet dan met terugwerkende kracht in rekening worden gebracht. Naast de benodigde informatieverstrekking richting klanten zorgt deze correctieronde voor een omvangrijke administratieve last die voorkomen kan worden met uitstel.

Vewin voorziet dat veel verbruikers van water eind 2013 een watermeteropname zullen eisen van drinkwaterbedrijven. Alleen zo zijn zij ervan verzekerd, dat zij in 2014 geen hoog belastingtarief zullen betalen over water dat ze in 2013 hebben gebruikt. Deze meteropname is vóór 31 december onmogelijk realiseerbaar voor de drinkwaterbedrijven. Een latere ingangsdatum zorgt voor tijd om dit te organiseren en discussie over de toerekening van het verbruik aan verschillende jaren te voorkomen.

De Staatssecretaris stelt voor om 5 schijven voor deze degressieve belasting in te voeren, die niet aansluiten bij de klantencategorieën van de drinkwaterbedrijven. Dit betekent veel administratieve druk voor een relatief kleine belastingopbrengst. De veel omvangrijkere Energiebelasting kent slechts 4 schijven. Vewin stelt vermindering van het aantal schijven voor ter reductie van de administratieve handelingen.

Vewin roept de Staatssecretaris en de Tweede Kamer op om de invoering van een degressieve Belasting op leidingwater uit te stellen tot 1 juli 2014.
Delen via:
Gerelateerd aan dit nieuwsbericht