Kamer stelt voorwaarden aan boren naar schaliegas

24 april 2013

Kamer stelt voorwaarden aan boren naar schaliegas

Vandaag debatteert de Tweede Kamer over schaliegas. De PvdA en andere partijen stellen voorwaarden aan het boren naar schaliegas. Daarmee is er een Kamermeerderheid voor het standpunt van de drinkwatersector. Een voorwaarden is dat er geen risico’s mogen zijn voor het grondwater dat gebruikt wordt voor de productie van drinkwater. Bij het boren naar schaliegas worden chemicaliën gebruikt die in het grondwater terecht kunnen komen waardoor dit niet meer gebruikt kan worden voor drinkwater. Om dit te voorkomen moeten voorwaarden worden opgenomen in de Mijnbouwwet. Later dit jaar verschijnt er een rapport van het ministerie van EZ over de risico’s van het boren naar schaliegas. Dan kan worden beoordeeld of aan de voorwaarden van Vewin kan worden voldaan.

Lees hier meer over het standpunt van Vewin m.b.t. Schaliegas


 

Delen via: