Ketenaanpak medicijnresten blijft belangrijk
Terug 7 oktober 2016

Ketenaanpak medicijnresten blijft belangrijk

​De Ketenaanpak Medicijnresten uit Water blijft belangrijk. Geneesmiddelenresten kunnen effecten hebben op de waterkwaliteit en ons milieu. Dat blijkt uit het rapport ‘Geneesmiddelen en Waterkwaliteit’, van het RIVM in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu. In de Ketenaanpak werkt de rijksoverheid, samen met de Unie van Waterschappen, de drinkwaterbedrijven verenigd in Vewin, gemeenten en verschillende partijen uit de zorgsector, aan het terugdringen van medicijnresten in oppervlakte- en grondwater.

Effecten van medicijnen in water
Bij het gebruik van medicijnen komen medicijnresten vooral via de urine in het riool terecht. De rioolwaterzuiveringsinstallaties zijn niet ingericht om resten van medicijnen uit het rioolwater te verwijderen. Via het riool komen medicijnresten vervolgens in het oppervlakte-en grondwater terecht. Drinkwaterbedrijven hebben extra zuivering nodig en monitoren de kwaliteit van het drinkwater om er schoon en betrouwbaar drinkwater van te maken. Het Nederlandse drinkwater is nu van goede kwaliteit en dat moet zo blijven. Door toenemend medicijngebruik door de vergrijzing en klimaatverandering (langdurige lage waterstanden) kan de kwaliteit van drinkwaterbronnen onder druk komen te staan. Het RIVM rapport laat zien dat medicijnresten ook effect hebben op waterorganismen. Het is daarom belangrijk dat alle partijen in de keten zich in blijven zetten voor een daling van geneesmiddelenresten in oppervlaktewater.

Ketenaanpak medicijnresten uit water
De Ketenaanpak Medicijnresten uit Water richt zich op de hele geneesmiddelenketen, van de ontwikkeling, de toepassing tot aan de zuivering. Afgelopen zomer zijn er gesprekken gevoerd met (huis)artsen en apothekers om oplossingen te vinden voor geneesmiddelen die problemen opleveren voor het water. Een veelbelovende oplossing is om röntgencontrastmiddelen uit het rioolwater te houden door het gebruik van plaszakken. Röntgencontrastmiddelen worden hoog gedoseerd, zijn slecht te zuiveren en blijven lang in het milieu. Een geslaagde proef in Deventer heeft laten zien dat patiënten daar aan mee willen werken. Verder zijn de partners bezig om via voorlichting te voorkomen dat overtollige medicijnen door het riool worden gespoeld, maar ingeleverd worden bij de apotheek. Ook onderzoekt de watersector met welke methoden de zuivering kan worden verbeterd.

Tags by dit artikel
Delen via:
Gerelateerd aan dit nieuwsbericht