Lieve Declercq benoemd als lid Adviescommissie Water
Terug 27 maart 2015

Lieve Declercq benoemd als lid Adviescommissie Water

De Minister van Infrastructuur en Milieu heeft met ingang van 1 april 2015 mevrouw Lieve Declercq voor een periode van vier jaar benoemd als lid van de Adviescommissie Water. Lieve Declercq is sinds september 2012 voorzitter van de directie van Vitens.

Adviescommissie Water
De Adviescommissie Water adviseert, gevraagd en ongevraagd, de Minister van Infrastructuur en Milieu. Een aantal aandachtsvelden in relatie tot het waterbeleid vormt de basis voor de adviezen van de commissie: veiligheid tegen overstromen, wateroverlast, zoetwatervoorziening, waterkwaliteit, ruimtelijke ordening, financiering, Europese richtlijnen, kennis en innovatie, bestuurlijke organisatie. De commissie volgt het werk aan het Deltaprogramma. Daarbij let de commissie bij de keuze voor adviesonderwerpen op actuele ontwikkelingen binnen de aandachtsvelden.‚Äč

Delen via:
Gerelateerd aan dit nieuwsbericht