Lobby Agenda 2015-2016
Terug 15 september 2015

Lobby Agenda 2015-2016

​Op Prinsjesdag heeft Vewin haar jaarlijkse Lobby Agenda uitgebracht. Het is traditie geworden dat Vewin bij de opening van het parlementaire jaar de belangrijkste onderwerpen voor de drinkwatersector overzichtelijk op een rij zet. Het zijn de punten waarvoor Vewin zich in nauwe samenspraak met de tien drinkwaterbedrijven in gaat zetten, zowel in Den Haag als Brussel.
De ‘Haagse’ standpunten zijn per ministerie geordend en de ‘Brusselse’ standpunten zijn onder het kopje Europese Unie te vinden. De belangenbehartiging van Vewin is erop gericht de drinkwaterbedrijven in staat te stellen hun wettelijke taak optimaal uit te oefenen: het leveren van veilig, gezond, betaalbaar en lekker drinkwater, 24 uur per dag, 7 dagen in de week.
Onderwerpen die het komende parlementaire jaar hoog op de agenda staan zijn onder andere schaliegas, waterkwaliteit, de Omgevingswet, bodem en ondergrond en fiscale belemmeringen bij de samenwerking in de waterketen.

Klik hier voor de Lobby-agenda

Delen via:
Gerelateerd aan dit nieuwsbericht