Mindmap drinkwaterincidenten maakt brij aan informatie inzichtelijk
Terug 29 oktober 2014

Mindmap drinkwaterincidenten maakt brij aan informatie inzichtelijk

​Tijdens de Drinkwaterdag “Samenwerking IenM en drinkwaterbedrijven bij crisisbeheersing” heeft Sabine Gielens (Vewin, stuurgroepsecretaris Beveiliging en Crisismanagement) de mindmap Drinkwaterincidenten aangeboden aan Ria Doedel (Directeur Waterleiding Maatschappij Limburg en stuurgroepvoorzitter Beveiliging en Crisismanagement).
Het doel van de mindmap is om bij (dreigende) drinkwaterincidenten, op een overzichtelijke manier de bestuurlijke aandachtspunten bij burgemeesters en hun adviseurs onder de aandacht te brengen.

Vewin heeft samen met het Instituut voor Fysieke Veiligheid, het Nederlands Genootschap van Burgemeesters en het CrisisSupportTeam de mindmap Drinkwater ontwikkeld. Bij drinkwaterincidenten zijn veel partijen betrokken en in een crisissituatie kan het ingewikkeld zijn het overzicht te behouden. De mindmap drinkwaterincidenten is gemaakt om een burgemeester die te maken krijgt met een drinkwaterincident in één oogopslag duidelijkheid te geven hoe het krachtenveld eruit ziet. Wie is er bijvoorbeeld verantwoordelijk voor de openbare orde bij de distributiepunten voor nooddrinkwater? Wie zorgt voor de doorlevering van nooddrinkwater naar minder-valide afnemers? Wie geeft nu eigenlijk een kookadvies af? Uitval van drinkwater betekent in een groot aantal gevallen ook uitval van bluswater, staat dat op het netvlies?

Met deze mindmap wordt in een crisisoverleg de brij aan informatie inzichtelijk gemaakt, voor zowel burgemeester, voorzitters van de veiligheidsregio’s maar ook voor drinkwaterbedrijven en het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Hiermee werkt de mindmap meteen als een checklist om te kijken of alle aspecten van het incident of de crisis zijn langsgelopen. Maar de mindmap kan uiteraard ook gebruikt worden bij crisisoefeningen en bij het maken van samenwerkingsafspraken. De mindmap werd positief ontvangen door de deelnemers aan de Drinkwaterdag.

Eerder verscheen van dezelfde makers een mindmap over sociale drama’s. Later dit jaar zullen de mindmaps over infectieziekten en chemische branden het kwartet compleet maken. De Mindmap drinkwaterincidenten is hier te downloaden (5MB).​

Klik hier voor het hoge resolutie bestand van de Mindmap drinkwaterincidenten (voor drukwerk-25 MB-)​

Delen via: