Nieuwe natuurvisie - Interview met Staatssecretaris Dijksma
4 augustus 2014

Nieuwe natuurvisie - Interview met Staatssecretaris Dijksma

​​'Drinkwaterbedrijven zijn onmisbare schakels voor de natuur en economie.' Aan het woord is Sharon Dijksma, Staatssecretaris van EZ, in Waterspiegel 2. In dit artikel staat de nieuwe natuurvisie in Nederland centraal welke het kabinet onlangs presenteerde. Dijksma: 'Kern daarvan is dat de natuur niet beschermd moet worden tégen de samenleving, maar dat de natuur versterkt moet worden mét de samenleving'. Als voorbeeld van een sector die daaraan volop invulling geeft verwijst ze naar de Nederlandse drinkwaterbedrijven, de vierde natuurbeheerder van Nederland. Zo kwamen op initiatief van de drinkwatersector natuurbeheerders, overheden, wetenschappers en drinkwaterbedrijven recentelijk bijeen om invulling te geven aan de nieuwe Natuurvisie. 'Een goed initiatief', aldus Dijksma. En 'vandaar dat in de natuurvisie met regelmaat wordt verwezen naar de rol van drinkwaterbedrijven als natuurbeheerders'. 'Drinkwaterbedrijven beheren een schaars goed; ruimte voor recreatie in het groen. We kunnen samen optrekken om de 'groene' gebieden van drinkwaterbedrijven te versterken.'

In het artikel wordt ook aandacht besteed aan het mestbeleid en gewasbeschermingsmiddelen.

Lees hier het artikel

Delen via:
Gerelateerd aan dit nieuwsbericht