Normen voor geneesmiddelresten in water
Terug 25 juli 2014

Normen voor geneesmiddelresten in water

De aanwezigheid van geneesmiddelresten in het milieu en drinkwaterbronnen vormt een groeiende zorg voor drinkwaterbedrijven. Vewin vindt het daarom een goede stap dat het RIVM in een rapport aan het ministerie van Infrastructuur en Milieu normen adviseert voor verschillende geneesmiddelen die de waterkwaliteit negatief kunnen beïnvloeden. Het ministerie is verantwoordelijk voor het vaststellen van normen. Normen geven duidelijkheid over de risico's van stoffen en bij overschrijding moeten maatregelen worden genomen om de verontreiniging terug te dringen.

Normering
De noodzaak van aanpak bij de bron staat voor de drinkwaterbedrijven centraal. Normen kunnen een belangrijke rol spelen in de bescherming van oppervlaktewater en grondwater tegen emissies van geneesmiddelen. Vewin is voorstander van normen voor geneesmiddelen in water, met name voor het water dat gebruikt wordt voor de productie van drinkwater. Om in de toekomst meer normen te kunnen vaststellen onderschrijft Vewin het pleidooi van het RIVM dat alle gegevens die hiervoor nodig zijn beschikbaar gesteld moeten worden door geneesmiddelenfabrikanten en toelatingsautoriteiten.

RIVM Rapport
Het RIVM rapport 'Environmental risk limits for Pharmaceuticals' doet een voorstel voor waterkwaliteitsnormen voor drie geneesmiddelen in oppervlaktewater: carbamazepine (epilepsie), metoprolol (hartkwalen) en metformine (diabetes). Ze worden allemaal in het oppervlaktewater aangetroffen. 

Delen via:
Gerelateerd aan dit nieuwsbericht