Omgevingswet: Minister van IenM belooft drinkwaterbelang te borgen
Terug 20 december 2016

Omgevingswet: Minister van IenM belooft drinkwaterbelang te borgen

Verschillende Kamerleden hebben aandacht gevraagd voor een betere bescherming van de drinkwatervoorziening tijdens het Notaoverleg op 19 december 2016 in de Tweede Kamer over de Uitvoeringsregelgeving Omgevingswet.

D66 vraagt of de Minister bereid is om de oppervlaktewateren met drinkwaterfunctie apart in het Besluit Kwaliteit Leefomgeving te vermelden, zodat er niet per ongeluk een vervuilende activiteit naast kan worden geplaatst. GroenLinks dringt bij de Minister aan op het minimaliseren van zeer zorgwekkende stoffen. De PvdA geeft aan dat het van belang is dat er goede informatie is over lozingen ten behoeve van de drinkwatervoorziening.

De minister van I&M heeft de vragen en opmerkingen van de Kamerleden uitgebreid beantwoord en onderschrijft dat het van belang is voor een goede informatievoorziening over lozingen te zorgen. Volgens de minister is het drinkwaterbelang bij het formuleren van de meldplicht al in het Besluit Activiteiten Leefomgeving betrokken. De minister zal het drinkwaterbelang meenemen bij het bepalen van de indieningsvereisten voor de vergunning die in een Ministeriële Regeling komen.

De provincies en de waterschappen kunnen als dat nodig is ook decentraal aanvullende informatieverplichtingen opnemen. Daarmee is de informatievoorziening voor het drinkwaterbelang volgens de Minister goed geborgd.

De stemmingen over de ingediende moties en amendementen zijn 22 december.​

Tags by dit artikel
Delen via:
Gerelateerd aan dit nieuwsbericht