“Onschuldige” onkruidbestrijdingsmiddel Ultima risico voor drinkwatervoorziening
Terug 23 november 2015

“Onschuldige” onkruidbestrijdingsmiddel Ultima risico voor drinkwatervoorziening

Het onkruidbestrijdingsmiddel Ultima is een risico voor de drinkwatervoorziening. Dat blijkt uit een onderzoek van het kennis- en adviesbureau CLM. Ultima wordt gebruikt als alternatief voor glyfosaat en in de markt gezet als zogenaamd laag risico middel. Het middel bevat pelargonzuur en maleïne hydrazide als werkzame stoffen. Met name maleïne hydrazide vormt een risico voor de drinkwaterwinning uit oppervlaktewater bij gebruik op verhardingen. Vewin ondersteunt de ingezette koers van staatssecretaris Dijksma om deze zogenaamde laag risico middelen niet uit te zonderen van het verbod op chemische onkruidbestrijding.

Vanaf begin 2016 is het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen op verhardingen verboden. Een belangrijke reden voor dit verbod is het negatieve effect van deze middelen op de waterkwaliteit als bron voor drinkwater. Belangrijke oorzaak van normoverschrijdingen in water vormen middelen met de werkzame stof glyfosaat, zoals Roundup. Uit het rapport van CLM komt naar voren dat middelen die als alternatief voor glyfosaat naar voren worden geschoven, zorgvuldig getoetst moeten worden op risico’s voor drinkwaterwinning .

De Tweede Kamer debatteert op 24 november over gewasbeschermingsmiddelen. Staatssecretaris Mansveld heeft voor begin 2016 een verbod aangekondigd voor chemische onkruidbestrijding op verhardingen en vanaf november 2017 ook in groen, zoals parken. Dat ook zogenaamde laagrisicomiddelen als Ultima onder het verbod moeten vallen, bevestigt het CLM rapport. De Kamer heeft reeds in 2011 een motie hierover aangenomen. Het is nu aan diezelfde Tweede Kamer om in te stemmen met de uitvoering ervan in wetgeving.

Onze buurlanden zijn ook overgegaan tot een verbod. Vanaf 1 januari 2015 mag in Vlaanderen geen enkele openbare dienst bestrijdingsmiddelen gebruiken voor regulier onderhoud. In Duitsland is het gebruik van chemische onkruidbestrijdingsmiddelen verboden op verkeers- en bedrijfsoppervlakten, zoals op (spoor)wegen, pleinen, bedrijfsterreinen en luchthavens. Vanwege het gelijke speelveld is het logisch dat Nederland op korte termijn een dergelijk verbod instelt. Bovendien zijn ook in Nederland al steeds meer gemeenten en bedrijven overgeschakeld op chemievrij beheer.
Als onkruid moet worden bestreden, zijn daar mechanische oplossingen voor, zoals borstels en schoffels, of thermische technieken, zoals het gebruik van heet water en hete lucht. Voor de professionele markt zijn deze technieken beschikbaar in de vorm van machines.​

Tags by dit artikel
Delen via:
Gerelateerd aan dit nieuwsbericht