Pak bodemverontreiniging nu aan
Terug 29 augustus 2014

Pak bodemverontreiniging nu aan

​Op 29 augustus lichtte Vitens in Trouw de sluiting van twee waterbronnen toe in verband met bodemverontreiniging. Terecht maakt Vitens zich zorgen over de risico’s voor het grondwater. Ook Vewin pleit op nationaal niveau voor sanering van verontreinigingen. Uit RIVM onderzoek blijkt dat 72 winningen te kampen hebben met bestaande bodemverontreinigingen. Steeds meer ondergrondse activiteiten zoals het graven en boren voor warmte-koudeopslag met gebruik van chemicaliën leiden tot bodemverontreiniging. Verontreinigingen die uiteindelijk het sluiten van een drinkwaterbron als gevolg kunnen hebben. Vewin vindt preventie, het voorkomen en opruimen van de verontreiniging van drinkwaterbronnen een betere oplossing dan sluiting.

Eerste levensbehoefte

Grondwater is de bron voor 60 procent van het Nederlandse drinkwater. Elke bedreiging daarvan moet dus snel worden aangepakt. Het ministerie IenM, VNG, IPO en Unie van Waterschappen bereiden een vervolg van het Convenant Bodem voor met het bedrijfsleven (VNO/NCW en MKB Nederland) waarin het gaat over de sanering van bodemverontreiniging. Hierin moeten wat betreft Vewin de gevallen die problemen geven voor de drinkwatervoorziening prioritair worden aangepakt.

Saneren

Vewin wil dat alle bodemverontreinigingen die problemen geven voor de drinkwatervoorziening in 2020 zijn gesaneerd. Dit moet als doelstelling in het Convenant Bodem worden opgenomen.

Delen via:
Gerelateerd aan dit nieuwsbericht