Plan-mer schaliegas: Boringsvrije zones blijven boringsvrij
Terug 7 oktober 2014

Plan-mer schaliegas: Boringsvrije zones blijven boringsvrij

​​De minister van Economische Zaken heeft de Notitie reikwijdte en detailniveau voor het planMER schaliegas vastgesteld. Vewin ziet de aanpassingen als een stap in de goede richting. Zo zal drinkwater expliciet worden opgenomen in het beoordelingskader van het planMER. Milieurisico’s van schalieolie worden in het onderzoek opgenomen. Ook boringsvrije zones zullen nader worden onderzocht. Vewin vindt het terecht dat dat daarbij uitganspunt is dat boringsvrije zones die noodzakelijk zijn voor de drinkwatervoorziening niet ter discussie staan en zullen worden gerespecteerd. De minister kondigt aan dat in overleg met de drinkwaterbedrijven/Vewin eveneens onderzocht zal worden of de 1000 meter grens in uitsluitingsgebieden wel volstaat, vooral ook in relatie tot drinkwaterbronnen. Vewin vindt dat hier het voorzorgprincipe vertrekpunt moet zijn en dat dus volledige uitsluiting noodzakelijk is en niet alleen tot 1000 meter diepte. Dit geldt ook voor de strategische grondwatervoorraden voor de drinkwatervoorziening. Drinkwater zal als nationaal belang volwaardig meegewogen moeten worden.

Klik hier voor de 'Kamerbrief over vaststelling Notitie reikwijdte en detailniveau planMER Schaliegas'

Klik hier voor de 'Reactienota zienswijzen en adviezen Conceptnotitie reikwijdte en detailniveau planMER Schaliegas'

Delen via:
Gerelateerd aan dit nieuwsbericht