Regelgeving schaliegas aanscherpen

19 september 2013

Regelgeving schaliegas aanscherpen

Vewin stemt in met het aangekondigde uitstel van schaliegasboringen door minister Kamp. Deze tijd is nodig om nader wetenschappelijk onderzoek te doen naar de risico’s voor drinkwaterbronnen.  Regelgeving moet worden aangescherpt om risico´s voor grondwaterbronnen uit te sluiten. Tevens is Vewin van mening, dat drinkwaterbedrijven adviesrecht moeten krijgen bij de aanvraag van vergunningen voor schaliegasboringen

Regelgeving aanscherpen

De minister nodigt drinkwaterbedrijven en andere belanghebbenden uit voor overleg. Hier gaat Vewin graag op in. Vewin zet in op regelgeving om de risico’s voor grondwater uit te sluiten. Vewin wil dat gebruik van gevaarlijke chemicaliën bij het fracken - een methode om schaliegaslagen open te breken - wordt verboden. Daarnaast moet langjarige monitoring van de grondwaterkwaliteit bij alle boringen verplicht worden, moeten er calamiteitenplannen zijn en (financiële) garanties voor nazorg als zich achteraf problemen met het grondwater voordoen. Hiervoor is het nodig dat de Mijnbouwwet wordt aangepast. Tevens moet er een integraal plan voor toezicht en handhaving komen.

Adviesrecht

Drinkwaterbedrijven willen afdoende (ook financiële) garanties tegen verontreiniging van grondwater. De aangekondigde MER-verplichting bij aanvraag voor (proef)boringen past daarbij. Daarnaast vraagt de drinkwatersector  om medezeggenschap en een formele positie (adviesrecht) bij de beoordeling van vergunningaanvragen voor schaliegaswinning.

klik hier voor het Position Paper van Vewin inzake schaliegas

Delen via:

Gerelateerd aan dit nieuwsbericht