Rondetafelgesprek Omgevingswet: Bescherm drinkwatervoorziening
Terug 9 september 2014

Rondetafelgesprek Omgevingswet: Bescherm drinkwatervoorziening

​Vewin is door de Tweede Kamer uitgenodigd voor het rondetafelgesprek over de Omgevingswet op 10 september. De Omgevingswet vervangt circa 40 wetten, 120 algemene maatregelen van bestuur en een paar honderd ministeriële regelingen. Voor de drinkwatersector belangrijke wetten die opgaan in de Omgevingswet zijn de Waterwet, Wet milieubeheer, Wet Bodembescherming, delen van de Mijnbouwwet, Wet Natuurbescherming, Wabo, Belemmeringenwet Privaatrecht en Wet ruimtelijke ordening. Piet Jonker zal namens Vewin inspreken. De kernboodschap van Vewin is, dat in de Omgevingswet een waarborg moet komen ter bescherming van de drinkwatervoorziening, zodat het voor Bestuursorganen helder is dat drinkwaterbelangen meegewogen worden. In feite wenst de sector een kapstok voor de drinkwatervoorziening in de Omgevingswet. ​

Klik hier voor het standpunt van Vewin inzake de Omgevingswet

Delen via:
Gerelateerd aan dit nieuwsbericht