Samenwerking met de veiligheidsregio’s kan beter
Terug 24 september 2014

Samenwerking met de veiligheidsregio’s kan beter

Deze week is er in de Tweede Kamer een overleg over nationale veiligheid, crisisbeheersing en brandweerzorg. Vewin grijpt dit overleg aan om te benadrukken dat het tijd wordt om de samenwerkingsafspraken uit het vier jaar geleden overeengekomen landelijk convenant drinkwater over alarmering, opschaling, informatie-uitwisseling, crisiscommunicatie en inzet van nooddrinkwater echt uit te voeren en te beoefenen.

Niet geïnformeerd

Nog lang niet alle veiligheidsregio’s hebben uitgewerkte afspraken met drinkwaterbedrijven over bijvoorbeeld alarmering. Dat dit nog niet overal goed gaat bleek bij de brand bij Shell Moerdijk op 3 juni, toen de veiligheidsregio de drinkwaterbedrijven niet heeft geïnformeerd over de brand, terwijl de expertise om eventuele risico’s voor de drinkwatervoorziening in te schatten niet bij de veiligheidsregio maar bij het drinkwaterbedrijf ligt. Om te zorgen dat dit in de toekomst wel goed gaat is het niet nodig om nieuwe afspraken te maken. Al in 2010 zijn namelijk afspraken gemaakt in het landelijk convenant drinkwater, maar in nog lang niet in alle regio’s is er in de praktijk ook echt uitvoering aan gegeven. Vewin dringt daarom aan op directe implementatie van de samenwerkingsafspraken uit het drinkwaterconvenant.

Landelijke uniformiteit

Drinkwaterbedrijven kunnen bij een calamiteit of crisis te maken krijgen met meer dan één veiligheidsregio. Landelijke uniformiteit in afspraken is dan ook een vereiste. Verschillende afspraken met verschillende veiligheidsregio’s is niet alleen inefficiënt maar vooral contraproductief voor een goede crisisbeheersing. Dit geldt met name bij kritische processen als crisiscommunicatie. De samenwerkingsafspraken tussen drinkwaterbedrijven en veiligheidsregio’s kunnen daarom volgens Vewin het beste op landelijk niveau gemaakt worden via het Veiligheidsberaad. Landelijk georganiseerde samenwerkingspartners, zoals de drinkwaterbedrijven kunnen zo centrale- en bindende afspraken maken over die onderwerpen die uniformiteit en standaardisatie vereisen.

Klik hier voor het position paper van Vewin op dit dossier ​

Klik hier voor het bericht van CDA: 'Oskam: betere voorbereiding op calamiteiten nodig'

Delen via:
Gerelateerd aan dit nieuwsbericht