Tweede Kamer benoemt drinkwater tot nationaal belang
Terug 25 juni 2014

Tweede Kamer benoemt drinkwater tot nationaal belang

​Op 24 juni heeft de Tweede Kamer tijdens het Voorgezet Algemeen Overleg ‘Waterkwaliteit’ een motie van de PvdA (Jacobi) en D66 (van Veldhoven) aangenomen die de regering verzoekt de openbare drinkwatervoorziening uitdrukkelijk vanaf heden als nationaal belang te benoemen en dit te formaliseren in de Structuurvisie STRONG.

Aan het Ministerie van Infrastructuur & Milieu is het nu om de reeds eerder vastgestelde “nationaal belangen” bij de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte uit te breiden met de openbare drinkwatervoorziening. Dit is belangrijk in de afweging met de andere nationale belangen.

Ook is een motie van de SP (Smaling) aangenomen die aan de regering vraagt om de bescherming van drinkwaterbronnen juridisch te verankeren om de drinkwatervoorziening duurzaam veilig te stellen. Dat impliceert dat de gebiedsdossiers en grondwater- en oppervlaktewaternormen gericht op de drinkwaterfunctie , die met name zijn gericht op de bescherming van drinkwaterbronnen, nu in wetgeving vastgelegd kunnen worden.

In aanloop naar de behandeling van het onderwerp ‘Waterkwaliteit’ heeft Vewin de Tweede Kamer hierop geattendeerd. Met het aannemen van deze moties is dit bekrachtigd.

Delen via:
Gerelateerd aan dit nieuwsbericht