Tweede Kamer scherpt voorwaarden schaliegas aan
Terug 18 december 2014

Tweede Kamer scherpt voorwaarden schaliegas aan

​In de Tweede Kamer is 11 december gedebatteerd over het planMER voor de structuurvisie schaliegas. Daarbij is door de Kamerleden een twaalftal moties ingediend die tot strekking hadden om het verdere onderzoek en boringen naar schaliegas stop te zetten en om de voorwaarden voor eventuele schaliegaswinning aan te scherpen.

In de stemmingen is deze week een motie aangenomen van Eric Smaling van de SP om ook proefboringen naar schaliegas in deze kabinetsperiode uit te sluiten. Eerder was al een motie van de PvdA aangenomen die de winning van schaliegas in deze Kabinetsperiode uitsluit. Een motie van de Christen Unie om boringsvrije zones en strategische grondwatervoorraden al bij voorbaat uit te sluiten van schaliegas werd verworpen. Daarnaast lag er een aantal moties voor om het verdere onderzoek naar schaliegas te beëindigen. Deze zijn in de stemmingen verworpen. De door D66 ingediende moties om monitoring van het grondwater te verplichten, de bestedingsdoeleinden van het Mijnbouwfonds te verbreden naar herstel van grondwaterschade en drinkwaterbedrijven een wettelijk adviesrecht te geven bij vergunningen zijn aangehouden tot een later moment.

Delen via:
Gerelateerd aan dit nieuwsbericht