Vewin is blij met afschaffing precariobelasting
Terug 12 februari 2016

Vewin is blij met afschaffing precariobelasting

Minister Ronald Plasterk (Binnenlandse Zaken) wil de precariobelasting afschaffen en zal hiervoor een wetsvoorstel indienen bij de Tweede Kamer. Gemeenten kunnen precario heffen op onder meer kabels en leidingen onder de grond. Deze belasting op hun leidingen is de drinkwaterbedrijven al jaren een doorn in het oog omdat zij deze moeten doorberekenen aan hun klanten. Vewin, de Vereniging van waterbedrijven in Nederland, is blij met zo’n wetsvoorstel omdat deze belasting indirect en onzichtbaar is voor de burger. Bovendien dreigt het aantal gemeenten dat deze vorm van belasting heft in hoog tempo groter te worden.  
 
Al ruim tien jaar onwenselijk
Vewin maakt zich al sinds 2004 hard voor afschaffing van deze onwenselijke belasting en weet dat ook een meerderheid van de Tweede Kamer van deze belasting af wil. Afgelopen november stemde de Kamer in met een motie voor spoedige afschaffing van de precariobelasting op gas-, water- en elektriciteitsnetwerken.
 
Overgangsperiode
Het beoogde wetsvoorstel van minister Plasterk gaat uit van afschaffing van precario en biedt gemeenten tien jaar de mogelijkheid om maximaal het tarief te hanteren zoals dat op 1 januari 2016 in hun gemeente geldt. Over uiterlijk tien jaar zal alle precariobelasting op kabel- en leidingnetwerken van nutsbedrijven afgeschaft zijn. Afschaffing kan plaatselijk mogelijk eerder plaatsvinden wanneer er sprake is van grote hervormingen van het gemeentelijk belastinggebied. Minister Plasterk wil met het wetsvoorstel voorkomen dat met ingang van 1 januari 2017 de tarieven voor precario verder stijgen en wil dat het aantal gemeenten dat deze vorm van precario heft niet groter wordt. 

 
Tags by dit artikel
Delen via:
Gerelateerd aan dit nieuwsbericht