Vewin steunt pleidooi Europese drinkwaterbedrijven voor ambitieuze implementatie KRW
Terug 6 december 2019

Vewin steunt pleidooi Europese drinkwaterbedrijven voor ambitieuze implementatie KRW

De Europese Coalitie van drinkwaterleveranciers (ERM), waaronder RIWA Maas en RIWA Rijn, roept de Europese Commissie (EC) op de bescherming van drinkwaterbronnen meer prioriteit te geven. Ook roept de coalitie op meer werk te maken van het terugdringen van schadelijke stoffen die impact kunnen hebben op drinkwaterbronnen, zoals industriële stoffen en medicijnresten. De oproep gaat vooraf aan de publicatie door de EC van de evaluatieresultaten van de Kaderrichtlijn Water (KRW) die binnenkort verwacht wordt.  
Vewin steunt het pleidooi van de drinkwaterleveranciers om het belang van een ambitieuze implementatie van de  KRW voor de bescherming van drinkwaterbronnen in Brussel te benadrukken. De Tweede Kamer vroeg minister Van Nieuwenhuizen recent regie te voeren op het behalen van de KRW-doelen en prioriteit te geven aan de kwaliteit van drinkwaterbronnen.

ERM pleit verder, net als Vewin, voor betere afstemming van de KRW met andere watergerelateerde EU-wetgeving om drinkwaterbronnen beter te beschermen. Het gaat onder andere om de Prioritaire stoffenrichtlijn, het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid, de registratie en toelating van chemische stoffen REACH en de Bestrijdingsmiddelen-wetgeving.

Betere bescherming noodzakelijk

Drinkwaterbronnen staan onder toenemende druk, zoals ook blijkt uit een KWR-rapport over de kwaliteit van de drinkwaterbronnen in Nederland. Verbeterde bronbescherming is dus nodig, de KRW moet hier een belangrijke rol in spelen. Artikel 7.3 van de KRW heeft als doel een zodanige kwaliteit van de bronnen te bereiken, dat de zuiveringsinspanning voor de productie van drinkwater verlaagd kan worden.
Vewin is in afwachting van de plannen voor een Europese Green Deal die volgende week woensdag door de EC gepresenteerd worden. De drinkwatersector hoopt dat de EC hierin ook aandacht besteedt aan de bescherming van drinkwaterbronnen en verbeterd bronbeleid.

Artikel 7 van de KRW is zeer belangrijk voor de bescherming van drinkwaterbronnen en verplicht lidstaten om in hun zogenoemde Stroomgebiedbeheerplannen (SGBP's) maatregelen op te nemen voor de bescherming van de drinkwatervoorziening. Gezien de achteruitgang van de kwaliteit van drinkwaterbronnen is dit niet genoeg, extra aandacht voor drinkwater is nodig in de SGBP's van 2022-2027 die lidstaten momenteel opstellen.

Standpunt Vewin

  • Geef in de komende KRW-planvorming 2022 – 2027 prioriteit aan de verbetering van de kwaliteit van drinkwaterbronnen, met de gebiedsdossiers als belangrijk uitgangspunt.
  • Neem in de KRW plannen (SGBP's) ook maatregelen op voor relatief nieuwe bedreigingen, zoals opkomende industriële stoffen en medicijnresten en de invloed van klimaatverandering.
  • Als de KRW niet door de Commissie wordt herzien: maak afspraken over het alsnog halen en behouden van de doelen na 2027.
  • Als de KRW wel wordt herzien: behoud het bestaande ambitieniveau en pak tegelijk nieuwe uitdagingen op, zoals klimaatverandering en opkomende stoffen.

Lees het persbericht van ERM
Lees het standpunt van Vewin over de rol van de KRW bij de verbetering van de waterkwaliteit van drinkwaterbronnen

Tags by dit artikel
Delen via: