Vewin wil betere bescherming van bronnen van drinkwater tegen PFAS
Terug 17 februari 2020

Vewin wil betere bescherming van bronnen van drinkwater tegen PFAS

Op 19 februari debatteert de Tweede Kamer over de PFAS-problematiek. PFAS komen wijdverspreid en diffuus voor in het milieu en kunnen een risico vormen voor de drinkwatervoorziening. Bestaande bodemverontreiniging met PFAS, verplaatsing van PFAS-houdende grond en bagger, of PFAS lozingen door de industrie kunnen drinkwaterbonnen bedreigen. Vewin vindt het van belang dat drinkwaterbronnen beter beschermd worden tegen verontreiniging met PFAS.


Bescherm alle gebieden voor de drinkwatervoorziening

In het (aangevulde) tijdelijk handelingskader voor hergebruik van PFAS-houdende grond en bagger is opgenomen dat hergebruik van grond of bagger met meer PFAS dan 0,1 microgram per kilo droge stof niet is toegestaan in grondwaterbeschermingsgebieden. Vewin vindt dat die uitsluiting moet worden verbreed naar alle gebieden voor de drinkwatervoorziening, namelijk waterwingebieden, grondwaterbeschermingsgebieden, boringsvrije zones en reserves voor de toekomst. Verplaatsing van al aanwezige PFAS-houdende grond binnen die gebieden moet mogelijk blijven, mits dit niet leidt tot knelpunten voor drinkwaterbronnen.

Bij de toepassing van PFAS-houdende grond in oppervlaktewater moeten eventuele negatieve effecten op innamepunten voor de drinkwatervoorziening altijd onderzocht en uitgesloten worden.

Vewin vindt het daarnaast van belang dat zo snel mogelijk onderzocht wordt wat de ernst en omvang is van de verontreiniging van bodem en grondwater met PFAS en welke bedreigingen dit op­levert voor de drinkwatervoorziening. Een adequate strategie is nodig om deze verontreinigingen te saneren op plaatsen waar deze leiden tot bedreiging van drinkwaterbronnen.

Voorkom PFAS in drinkwaterbronnen

Van een groot deel van de PFAS-stoffen is bekend dat ze een negatief effect hebben op milieu en gezondheid. PFAS zijn persistent, mobiel en sommige ook toxisch. Waterwinning bestemd voor drinkwaterproductie is zeer kwetsbaar. Aangezien met de huidige zuiveringen voor drinkwater deze stoffen lastig te zuiveren zijn, is het van groot belang dat voorkómen wordt dat PFAS in drinkwaterbronnen terecht komen.

Lees het standpunt van Vewin over het hergebruik van PFAS-houdende grond

Tags by dit artikel
Delen via:
Gerelateerd aan dit nieuwsbericht