Voorkom geneesmiddelen aan de bron: Vewin stuurt standpunten aan Tweede kamer
Terug 20 januari 2014

Voorkom geneesmiddelen aan de bron: Vewin stuurt standpunten aan Tweede kamer

In aanloop naar het Rondetafelgesprek in de Tweede Kamer over geneesmiddelen en waterkwaliteit (30 januari) heeft Vewin haar standpunten aan de Tweede kamer toegezonden. Hierin pleit Vewin onder andere voor het voorkomen van geneesmiddelen in drinkwaterbronnen door aanpak van de bron. Tevens wordt gepleit voor het principe ‘de vervuiler betaalt’. Ook pleit Vewin voor regelgeving en normering voor dit urgente onderwerp. 
Daarbij heeft Vewin ook het KWR onderzoek “Vóórkomen en voorkómen van geneesmiddelen in bronnen van drinkwater” aan de Tweede Kamer gezonden. In dit rapport wordt gepleit voor het voorkomen van geneesmiddelen bij de bron.

Lees hier het Position Paper
Lees hier het KWR onderzoek

Delen via: