Waterkracht 2015: een bundeling van samenwerking in de waterketen
Terug 18 februari 2015

Waterkracht 2015: een bundeling van samenwerking in de waterketen

​Vewin heeft samen met de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en de Unie van Waterschappen (UvW) het blad Waterkracht uitgegeven. Dit blad onderstreept de steeds verdergaande samenwerking in de waterketen, zoals die zich de afgelopen jaren in het kader van het Bestuursakkoord Water (BAW) heeft ontwikkeld.

Over Waterkracht
In Waterkracht staan best practices van praktische samenwerking in de waterketen uit alle hoeken van het land. Daarnaast geven direct betrokkenen bij het BAW – o.a. de projectleiders van de drie koepels, de voorzitter van de Visitatiecommissie en de minister van I en M – hun visie op wat tot nu toe is bereikt, maar vooral ook over de toekomst.

Enthousiaste waterketen
Het BAW is in 2011 ondertekend en de waterketenpartners zijn nu zo’n vier jaar samen onderweg naar de doelen die in 2020 gerealiseerd moeten zijn. Het blad toont een enthousiaste waterketen, die de doelen bereikt door samenwerking en innovatie, en daarbij over grenzen kijkt.

Klik hier om Waterkracht te lezen/downloaden

Delen via:
Gerelateerd aan dit nieuwsbericht