Waterschapsverkiezingen
Terug 2 maart 2015

Waterschapsverkiezingen

Op 18 maart zijn de Waterschapsverkiezingen, tegelijk met de verkiezingen voor de provinciale staten. Het werkterrein van het waterschap heeft veel raakvlakken met dat van de drinkwaterbedrijven. Water wordt gewonnen, gezuiverd, geleverd, gebruikt en weer afgevoerd, verzameld en opnieuw gezuiverd. Dit proces heet ook wel de waterketen. De waterschappen zijn, samen met de gemeenten en drinkwaterbedrijven partner in deze waterketen. 

Bestuursakkoord water
Waterbeheer is nooit vanzelfsprekend, er zijn steeds veranderende maatregelen en investeringen voor nodig. Maatregelen die vaak ingrijpen in de directe leefomgeving van mensen. Waterschappen leveren maatwerk en samen met de drinkwaterbedrijven en gemeenten beschikken zij over een enorme waterkracht. Om die reden hebben de Unie van waterschappen, Vewin en VNG de krachten in 2011 gebundeld en samen met provincies en Rijk het bestuursakkoord water ondertekend. Samen zorgen voor beperking van de lasten, voor de waterschappen én voor de drinkwaterbedrijven, en dus voor de burger.

Verkiezingen
De Waterschapsverkiezingen zijn verkiezingen voor het bestuur van de waterschappen. Door te stemmen kan de kiezer invloed uitoefenen op de werkwijze van het waterschap. Dit jaar zijn de verkiezingen op 18 maart. Om te weten welke regionale kwesties er spelen in een bepaald waterschap en om als kiezer te bepalen welke zaken belangrijk zijn is er een kieskompas ontwikkeld voor de Waterschapsverkiezingen.

Klik hier voor het kieskompas.

Delen via:
Gerelateerd aan dit nieuwsbericht