Werkbezoek Henk Leenders waterproductiebedrijf Veghel
Terug 20 juli 2015

Werkbezoek Henk Leenders waterproductiebedrijf Veghel

Henk Leenders (PvdA Tweede Kamer) is geïnformeerd over de huidige stand van de drinkwatersector in Nederland. Tijdens een werkbezoek bij het waterproductiebedrijf in Veghel van het drinkwaterbedrijf Brabant Water is hij bijgepraat over het sectorbeeld en specifiek natuurbeheer door drinkwaterbedrijven en de problemen waar de drinkwatersector tegenaan loopt. Zoals verontreiniging van het oppervlakte- en grondwater met mest en gewasbeschermingsmiddelen.  Tijdens een rondleiding heeft Brabant Water laten zien hoe de productie van drinkwater in de praktijk werkt en hoe natuur en drinkwaterproductie gecombineerd worden.

Drinkwatersector in Nederland
Vewin heeft een beeld geschetst over de stand van zaken in de drinkwatersector. De sector wil drinkwater leveren van top kwaliteit, tegen de laagst mogelijke kosten, milieuvriendelijk en innovatief. Voor de drinkwaterbedrijven is het uiteraard belangrijk dat de consument een groot vertrouwen in hen en het product heeft. De beste bescherming voor de bronnen voor drinkwater is natuur. De sector heeft ook een wettelijke taak in het beheren van de terreinen rond de bronnen, in totaal inmiddels zo'n 24.000 ha. De sector levert zo een bijdrage aan de natuurdoelen, o.a. door beheer van Natura2000 gebieden, en de natuur beschermt de drinkwaterbronnen.

Problemen drinkwatersector
De bescherming is nodig, want de kwaliteit van het oppervlakte- en grondwater voldoet niet altijd voor drinkwater. Het oppervlakte- en grondwater wordt verontreinigd door gewasbeschermingsmiddelen, nitraat, verstedelijking en nieuwe stoffen (geneesmiddelen). De gevolgen zijn dat Nederland niet voldoet aan de Kaderrichtlijn Water: er zijn hoge zuiveringsinspanningen nodig om drinkwater te maken. Ook komt het nog regelmatig voor dat er innamestops zijn omdat het oppervlaktewater te verontreinigd is om er drinkwater van te maken. Een hogere ambitie van het Rijk is dus nodig om Europese doelstellingen (Kaderrichtlijn Water) te halen. ​

Delen via:
Gerelateerd aan dit nieuwsbericht