Nieuws

 

Alle thema's Beveiliging en crisismanagement Consumenten Drinkwaterbronnen Drinkwaterbronnen en landbouw Drinkwaterbronnen en natuur Drinkwaterbronnen en ondergrond Drinkwaterbronnen en opkomende stoffen Drinkwaterkwaliteit Energie & circulaire economie Europese regelgeving Financiën, doelmatigheid en statistiek Infrastructuur Omgevingswet en omgevingsvisies
Overzicht 2015
Europees Parlement spreekt Commissie aan over vertraging  aanpak geneesmiddelen in water
28 oktober 2015
Europees Parlement spreekt Commissie aan over vertraging aanpak geneesmiddelen in water

De Franse parlementariër Michèle Rivasi heeft de Europese Commissie onlangs aangesproken op het feit dat er in september 2015 een strategische aanpak omtrent geneesmiddelen had moeten liggen, maar dat deze nu minimaal één jaar vertraagd is.

Lees verder
Aandacht voor geneesmiddelen tijdens conferentie in Brussel
24 september 2015
Aandacht voor geneesmiddelen tijdens conferentie in Brussel

Het is belangrijk om te voorkomen dat er resten van geneesmiddelen in drinkwaterbronnen komen. Dat zei Arjen Frentz als voorzitter van de EurEau - european federation of national associations of water services.

Lees verder
Europese Hof: geen vergunning voor project als waterkwaliteit naar beneden gaat
17 september 2015
Europese Hof: geen vergunning voor project als waterkwaliteit naar beneden gaat

Wanneer een gemeente, provincie of waterschap een vergunning voor een specifiek project wil verlenen, zoals het lozen van vervuilende stoffen door een bedrijf, moet de vergunning getoetst worden aan de waterkwaliteitseisen van de Kaderrichtlijn Water (KRW). Het Europese Hof heeft dit in een uitspraak van 1 juli 2015 bepaald.

Lees verder
Glyfosaat in Brussel op de agenda
14 september 2015
Glyfosaat in Brussel op de agenda

Op dinsdag 15 september wordt in de Commissie Milieubeheer, Volksgezondheid en Voedselveiligheid van het Europees Parlement een ontwerpresolutie over het bezwaar Verlenging van de goedkeuringstermijn van de werkzame stof glyfosaat behandeld.

Lees verder
Maatregelen voor verbetering waterkwaliteit blijven nodig
18 juni 2015
Maatregelen voor verbetering waterkwaliteit blijven nodig

Uit waterschapsmetingen blijkt dat de helft van de meetlocaties in landbouw specifieke wateren niet voldoet aan de normen van de Kaderrichtlijn Water (KRW) voor de meststoffen stikstof en fosfor.

Lees verder
Waterkwaliteit rivieren nog niet op orde, basismaatregelen te weinig effect
28 mei 2015
Waterkwaliteit rivieren nog niet op orde, basismaatregelen te weinig effect

De bescherming van drinkwaterbronnen moet beter op orde, om niet alleen nu maar ook in de toekomst schoon en betaalbaar drinkwater te kunnen leveren. De Europese Commissie concludeert dat doelen voor een goede waterkwaliteit van de rivieren niet worden gehaald omdat de basismaatregelen in de vier stroomgebieden te weinig effect hebben.

Lees verder
Nederlandse waterkwaliteit nog niet in orde, vooral landbouw veroorzaker watervervuiling
20 mei 2015
Nederlandse waterkwaliteit nog niet in orde, vooral landbouw veroorzaker watervervuiling

De Europese Commissie heeft in een mededeling voor Nederland vastgesteld dat het de doelen van de Kaderrichtlijn Water (KRW) niet gehaald heeft. Watervervuiling komt uit huishoudens, industrie, maar vooral uit de landbouw.

Lees verder
Europese Commissie: bescherming drinkwaterbronnen moet beter op orde
18 maart 2015
Europese Commissie: bescherming drinkwaterbronnen moet beter op orde

De Europese Commissie schrijft over de waterkwaliteit in de verschillende Europese Lidstaten dat er nog een lange weg te gaan is voordat de waterkwaliteit overal in de EU goed genoeg is. Dit beeld van de Europese Commissie bevestigt wat de drinkwatersector al langere tijd signaleert.

Lees verder
Europese drinkwaterproducenten bepalen gezamenlijke positie bescherming grondwater
6 januari 2015
Europese drinkwaterproducenten bepalen gezamenlijke positie bescherming grondwater

De Europese koepelorganisatie EurEau heeft onlangs een gezamenlijk standpunt over de bescherming van grondwaterbronnen vastgesteld. Hoofduitgangspunt is dat bescherming van de bronnen voorop staat.

Lees verder