Nieuws

 

Alle thema's Beveiliging en crisismanagement Consumenten Drinkwaterbronnen Drinkwaterbronnen en landbouw Drinkwaterbronnen en natuur Drinkwaterbronnen en ondergrond Drinkwaterbronnen en opkomende stoffen Drinkwaterkwaliteit Energie & circulaire economie Europese regelgeving Financiën, doelmatigheid en statistiek Infrastructuur Omgevingswet en omgevingsvisies
Overzicht
Vewin: aanpak verbeteren waterkwaliteit kan niet wachten op nieuw kabinet
22 september 2021
Vewin: aanpak verbeteren waterkwaliteit kan niet wachten op nieuw kabinet

Gisteren, op Prinsjesdag 2021 presenteerde het demissionaire kabinet een beleidsarme begroting. Dat is begrijpelijk, maar niet alles kan wachten op de vorming van een nieuw kabinet. Binnenkort moeten de plannen voor de komende vijf jaar voor de verbetering van de waterkwaliteit worden afgerond en ingediend in Brussel. Vewin wijst er daarom op dat er geen tijd te verliezen is en er op korte termijn...

Lees verder
Focus op cybersecurity en ruimtelijke adaptatie
12 augustus 2021
Focus op cybersecurity en ruimtelijke adaptatie

De drinkwatervoorziening behoort tot de top-vitale infrastructuur in Nederland, net zoals elektriciteitsvoorziening en telecom. Drinkwater is ook een eerste levensbehoefte en van groot belang voor de volksgezondheid.

Lees verder
Nieuwe EU Klimaatadaptatiestrategie sluit naadloos aan op pleidooi klimaatrobuust watersysteem
10 maart 2021
Nieuwe EU Klimaatadaptatiestrategie sluit naadloos aan op pleidooi klimaatrobuust watersysteem

​ Vicevoorzitter van de Europese Commissie Frans Timmermans heeft de nieuwe EU Klimaatadaptatiestrategie gepresenteerd, deze strategie is onderdeel van de EU Green Deal. Deze nieuwe EU strategie sluit naadloos aan bij het pleidooi van Vewin en de Unie van Waterschappen voor een nationale watertransitie en een klimaatrobuust watersysteem.

Lees verder
Europees Parlement wil drinkwaterbronnen beter beschermen tegen klimaatverandering
18 december 2020
Europees Parlement wil drinkwaterbronnen beter beschermen tegen klimaatverandering

​Het Europees Parlement (EP) heeft deze week een voor de drinkwatersector belangrijke resolutie over klimaatadaptie aangenomen. In de resolutie wordt gepleit voor het beter beschermen van drinkwaterbronnen tegen de gevolgen van klimaatverandering.

Lees verder
Waterspiegel 4: Cybersecurity, het watersysteem en Vewin's Lobby-agenda
25 september 2020
Waterspiegel 4: Cybersecurity, het watersysteem en Vewin's Lobby-agenda

​De vierde editie van de Waterspiegel van 2020 is verschenen. In dit septembernummer onder meer aandacht voor cybersecurity en de beschikbaarheid en kwaliteit van de drinkwaterbronnen. Daarnaast maakt u nader kennis met Joyce Nelissen van WML en staan we stil bij de op Prinsjesdag gepresenteerde nieuwe Vewin Lobby-agenda.

Lees verder
Droog en warm: drinkwatersector roept gebruikers op bewust om te gaan met water
5 augustus 2020
Droog en warm: drinkwatersector roept gebruikers op bewust om te gaan met water

Het landelijk neerslagtekort is de afgelopen twee weken iets gestabiliseerd, maar is nog steeds relatief groot. De komende week wordt droog en zeer warm weer verwacht. De afvoer van de Rijn is laag, zal de komende dagen stijgen door neerslag in het stroomgebied, en daarna weer dalen.

Lees verder
Van te veel water naar droogte. Klimaatrobuust waterbeheer, wat is dat eigenlijk?
30 juli 2020
Van te veel water naar droogte. Klimaatrobuust waterbeheer, wat is dat eigenlijk?

Waar staat klimaatrobuust waterbeheer voor? Arjan Budding, programmaleider Duurzaam Waterbeheer bij Wageningen University & Research (WUR) en Suzanne Hulscher, hoogleraar Waterbeheer en Waterbouwkunde aan de Universiteit Twente geven in dit artikel hun visie hierop.

Lees verder
Neerslagtekort stabiliseert, nog geen einde aan de droogte
9 juli 2020
Neerslagtekort stabiliseert, nog geen einde aan de droogte

De aanzienlijke hoeveelheid neerslag van de afgelopen weken heeft voor verdere verlichting van de droogte in grote delen van het land gezorgd. Ook in het stroomgebied van de Rijn en de Maas is neerslag gevallen, waardoor er op dit moment voldoende water Nederland binnenkomt om aan de watervraag te kunnen voldoen. In sommige hoger gelegen gebieden in het land is aanvoer van rivierwater niet mogelijk...

Lees verder
Droogte: drinkwatersector roept gebruikers op bewust om te gaan met water
24 juni 2020
Droogte: drinkwatersector roept gebruikers op bewust om te gaan met water

Ondanks het droge voorjaar doen zich vooralsnog geen knelpunten voor in de bronnen (grond – en oppervlaktewater) voor de bereiding van drinkwater. De verwachting voor de komende dagen is dat de watervraag gaat stijgen als gevolg van warm en droog weer. De drinkwaterbedrijven hebben zich hierop voorbereid en roepen gebruikers op om bewust om te gaan met drinkwater.

Lees verder
Droogte: gevolgen merkbaar, vooralsnog geen knelpunten drinkwatervoorziening
11 juni 2020
Droogte: gevolgen merkbaar, vooralsnog geen knelpunten drinkwatervoorziening

De drinkwatersector heeft in het warme Pinksterweekend te maken gehad met lokaal zeer hoge waterafzetten. Dit heeft op een paar plaatsen geleid tot drukverlaging. De watervraag is na het Pinksterweekend gestabiliseerd.

Lees verder
Droogte: vooralsnog geen impact op de drinkwatervoorziening
27 mei 2020
Droogte: vooralsnog geen impact op de drinkwatervoorziening

De Landelijke Commissie Waterverdeling (LCW) is sinds maandag 25 mei jl. opgeschaald naar de fase 'dreigende watertekorten'. Sinds medio maart is het overwegend droog geweest. Nederland heeft hierdoor op dit moment te maken met het hoogst gemeten neerslagtekort voor deze tijd van het jaar, resulterend in lage grondwaterstanden met name op de hoge zandgronden.

Lees verder
Drinkwaterbedrijven: Herstel de natuurlijke balans in het watersysteem
24 april 2020
Drinkwaterbedrijven: Herstel de natuurlijke balans in het watersysteem

Vandaag besteedt Trouw aandacht aan een pleidooi van de drinkwaterbedrijven en de waterschappen voor een hervorming van het watersysteem. De drinkwatersector roept op, als partner die bijdraagt, innoveert en investeert om deze gezamenlijk op te pakken.

Lees verder
Coronavirus: levering en kwaliteit drinkwater geborgd
2 maart 2020
Coronavirus: levering en kwaliteit drinkwater geborgd

De drinkwaterbedrijven verwachten geen problemen met de levering en kwaliteit van het drinkwater als gevolg van het coronavirus (COVID-19).

Lees verder
Vewin positief over aanbevelingen Beleidstafel Droogte
18 december 2019
Vewin positief over aanbevelingen Beleidstafel Droogte

Vandaag heeft minister Cora van Nieuwenhuizen van IenW de eindrapportage van de Beleidstafel Droogte naar de Tweede Kamer gestuurd. In de begeleidende brief geeft ze aan de conclusies en aanbevelingen van de Beleidstafel te onderschrijven.

Lees verder
Publicatie: Hoe leveren we continu betrouwbaar drinkwater?
23 oktober 2019
Publicatie: Hoe leveren we continu betrouwbaar drinkwater?

Vewin brengt in samenwerking met de tien Nederlandse drinkwaterbedrijven de publicatie 'Continu betrouwbaar drinkwater leveren, hoe doen we dat?'. Hierin staat uitgelegd hoe het leveren van drinkwater als primaire levensbehoefte in Nederland is georganiseerd, onder normale omstandigheden, maar ook in crisissituaties.

Lees verder
Omvang buffercapaciteit oppervlaktewaterbedrijven in kaart gebracht
9 oktober 2019
Omvang buffercapaciteit oppervlaktewaterbedrijven in kaart gebracht

Alle drinkwaterbedrijven die gebruik maken van oppervlaktewater voor de bereiding van drinkwater beschikken over buffercapaciteit. Dat staat in een rapport van KWR dat samen met de betrokken drinkwaterbedrijven de buffercapaciteit in kaart bracht.

Lees verder
Prinsjesdag 2019: In kabinetsplannen ontbreekt gevoel van urgentie voor kwaliteit en kwantiteit van drinkwaterbronnen
18 september 2019
Prinsjesdag 2019: In kabinetsplannen ontbreekt gevoel van urgentie voor kwaliteit en kwantiteit van drinkwaterbronnen

Vewin is tevreden over het feit dat de kwaliteit en kwantiteit van de drinkwaterbronnen in de Rijksbegroting en plannen van het kabinet voor 2020 aandacht krijgen. Tegelijkertijd is Vewin teleurgesteld over het gebrek aan daadkracht om de problemen ook daadwerkelijk met urgentie aan te pakken.

Lees verder
Drinkwatersector onderschrijft resultaten Beleidstafel Droogte
5 april 2019
Drinkwatersector onderschrijft resultaten Beleidstafel Droogte

Op 4 april jl. heeft minister Van Nieuwenhuizen van IenW de rapportage met aanbevelingen van de Beleidstafel Droogte, waar Vewin deel van uitmaakt, aan de Tweede Kamer aangeboden. Vewin waardeert het zeer dat zij deel uitmaakt van de Beleidstafel Droogte en dat de drinkwatersector goed betrokken is bij het proces over droogte. De aanbevelingen in de rapportage dragen bij aan de veiligstelling van de...

Lees verder
Vewin steunt pleidooi Natuur en Milieu: extra inzet om doelen Kaderrichtlijn Water te halen nodig
7 maart 2019
Vewin steunt pleidooi Natuur en Milieu: extra inzet om doelen Kaderrichtlijn Water te halen nodig

Milieuorganisatie Natuur en Milieu waarschuwt in het onderzoeksrapport Waterkwaliteit en Biodiversiteit dat de kwaliteit van het oppervlakte- en grondwater in Nederland onvoldoende is.

Lees verder
Actualisering maakt Bestuursakkoord Water toekomstbestendig
31 oktober 2018
Actualisering maakt Bestuursakkoord Water toekomstbestendig

Vandaag zijn de aanvullende afspraken op het Bestuursakkoord Water (BAW) gepresenteerd, hiermee krijgt het succesvolle samenwerkingsverband een vervolg.

Lees verder
Meerlaagse veiligheid in de drinkwaterpraktijk
16 augustus 2018
Meerlaagse veiligheid in de drinkwaterpraktijk

Het onderdeel Deltabeslissing Ruimtelijke Adaptatie (DBRA) van het Deltaprogramma 2015 geeft bijzondere aandacht aan nationale vitale en kwetsbare functies.

Lees verder
Jaarverslag Vewin 2017: aandacht voor verbetering waterkwaliteit blijft urgent
21 juni 2018
Jaarverslag Vewin 2017: aandacht voor verbetering waterkwaliteit blijft urgent

Uit het Vewin-jaarverslag over 2017 blijkt de kwaliteit van drinkwaterbronnen steeds meer in de belangstelling staat. Ook in het afgelopen jaar hebben de tien Nederlandse drinkwaterbedrijven grote inspanningen verricht om de openbare drinkwatervoorziening 24/7 te garanderen, want schoon en betrouwbaar drinkwater is gewoon, maar niet vanzelfsprekend.

Lees verder
Vewin blij met inzet Rutte III op bescherming drinkwaterbronnen
10 oktober 2017
Vewin blij met inzet Rutte III op bescherming drinkwaterbronnen

Vewin is blij dat de coalitiepartijen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie in het Regeerakkoord kiezen voor het beter beschermen van de drinkwaterbronnen. De voornemens op het gebied van bodem en ondergrond, opkomende stoffen, landbouw, kustbescherming en vitale infrastructuur zullen bijdragen aan de door de drinkwatersector gewenste impuls voor schoon water in de komende jaren.

Lees verder
​Nooddrinkwater in themanummer magazine Nationale Veiligheid en Crisisbeheersing
20 juli 2017
​Nooddrinkwater in themanummer magazine Nationale Veiligheid en Crisisbeheersing

Het meest recente nummer van het magazine Nationale Veiligheid en Crisisbeheersing heeft als thema 'Samen voorbereid op crises van de toekomst'. In dit kader hebben Sabine Gielens (stuurgroepsecretaris Beveiliging en Crisismanagement, Vewin) en Cor Lievers(Teammanager Bedrijfsbureau NL, Vitens) voor het magazine een artikel geschreven over wat er gebeurt als de drinkwatervoorziening onverhoopt uitvalt...

Lees verder
RIVM: Kwaliteitsbewaking Nederlands drinkwater goed op orde
9 mei 2017
RIVM: Kwaliteitsbewaking Nederlands drinkwater goed op orde

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM) heeft het RIVM en KWR Watercycle Research Institute gevraagd te inventariseren hoe de Nederlandse drinkwatersector de risicoanalyse- en risicomanagement-activiteiten invult.

Lees verder
Bescherming drinkwaterbronnen onvoldoende geborgd in Omgevingswet
16 december 2016
Bescherming drinkwaterbronnen onvoldoende geborgd in Omgevingswet

Vewin, de vereniging van drinkwaterbedrijven in Nederland, plaatst kanttekeningen bij de invoering van de Omgevingswet omdat deze wet de toekomstige bescherming van drinkwaterbronnen en infrastructuur onvoldoende regelt. De regelgeving voor de bescherming van drinkwaterbronnen verandert door de Omgevingswet. Vanuit de Drinkwaterwet geldt een zorgplicht voor de bescherming van de drinkwaterbronnen....

Lees verder
Eerste Kamerlid Barth bezoekt productielocatie drinkwater van Dunea
23 november 2016
Eerste Kamerlid Barth bezoekt productielocatie drinkwater van Dunea

Op 21 november was Marleen Barth, fractievoorzitter van de PvdA in de Eerste Kamer, voor een werkbezoek te gast bij Dunea. Op de productielocatie in Scheveningen sprak zij met Wim Drossaert (algemeen directeur Dunea), Arjen Frentz (plaatsvervangend directeur Vewin) en Sabine Gielens (stuurgroepsecretaris Beveiliging en Crisismanagement Vewin).

Lees verder
Tweede Kamer neemt wetsvoorstel meldplicht cybersecurity aan
2 november 2016
Tweede Kamer neemt wetsvoorstel meldplicht cybersecurity aan

De Tweede Kamer heeft het Wetsvoorstel gegevensverwerking en meldplicht cybersecurity van staatssecretaris Dijkhoff van Veiligheid en Justitie aangenomen. Vewin is blij met de inhoud van het wetsvoorstel, omdat de meldplicht wordt beperkt tot grote potentieel maatschappij-ontwrichtende incidenten, hulp en bijstand voorop staan en de vertrouwelijkheid van gevoelige gegevens wordt geborgd.

Lees verder
Vewin gematigd positief over wetsvoorstel ICT-meldplicht
25 januari 2016
Vewin gematigd positief over wetsvoorstel ICT-meldplicht

Staatssecretaris Dijkhoff (Veiligheid en Justitie) heeft afgelopen donderdag het Wetsvoorstel gegevensverwerking en meldplicht cybersecurity aan de Tweede Kamer gestuurd. Bedrijven in vitale sectoren, waaronder de drinkwatersector, worden verplicht om ernstige ICT-inbreuken te melden bij het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) van het ministerie van Veiligheid en Justitie.

Lees verder
Drinkwatervoorziening uitgelicht in Magazine Nationale Veiligheid en Crisisbeheersing
8 juli 2015
Drinkwatervoorziening uitgelicht in Magazine Nationale Veiligheid en Crisisbeheersing

Directeur Vewin Renée Bergkamp stelt in een column in het Magazine Nationale Veiligheid en Crisisbeheersing dat de drinkwatervoorziening in het Rijkbrede traject ‘Herijking vitaal’ terecht is aangemerkt als topvitaal.

Lees verder
Strategische Agenda Versterking Veiligheidsregio’s van start
22 juni 2015
Strategische Agenda Versterking Veiligheidsregio’s van start

De uitvoering van de Strategische Agenda Versterking Veiligheidsregio's kan van start. Dit heeft het Veiligheidsberaad onlangs besloten. Dit betekent dat de plannen zoals ze zijn vastgesteld, uitgevoerd kunnen worden.

Lees verder
Mindmap drinkwaterincidenten op netvlies bij  burgemeesters
25 maart 2015
Mindmap drinkwaterincidenten op netvlies bij burgemeesters

In de nieuwste editie van Het Burgemeestersblad staat een artikel over de mindmap drinkwaterincidenten. Vewin heeft samen met het Instituut voor Fysieke Veiligheid, het Nederlands Genootschap van Burgemeesters en het CrisisSupportTeam de mindmap Drinkwater ontwikkeld.

Lees verder
Tweede Kamer: samenwerking drinkwaterbedrijven en veiligheidsregio’s goed op weg maar nog zorgpunten
3 maart 2015
Tweede Kamer: samenwerking drinkwaterbedrijven en veiligheidsregio’s goed op weg maar nog zorgpunten

Verschillende fracties in de Tweede Kamer hebben tijdens het Algemeen Overleg met minister Opstelten (Veiligheid en Justitie) over Nationale Veiligheid, crisisbeheersing en brandweerzorg aangegeven belang te hechten aan een goede samenwerking van drinkwaterbedrijven en veiligheidsregio’s in de praktijk.

Lees verder
Versterking samenwerking drinkwaterbedrijven en veiligheidsregio’s  in de praktijk
24 februari 2015
Versterking samenwerking drinkwaterbedrijven en veiligheidsregio’s in de praktijk

Op 25 februari wordt de brief van minister van Veiligheid en Justitie over de stand van zaken van de samenwerkingsconvenanten tussen veiligheidsregio’s en drinkwaterbedrijven in de Tweede Kamer behandeld. Een aantal ontwikkelingen zoals het traject Continuïteit van de samenleving en de implementatie van het drinkwaterconvenant blijven de aandacht vragen.

Lees verder
Tweede Kamer stelt kritische vragen over Wet open overheid
11 december 2014
Tweede Kamer stelt kritische vragen over Wet open overheid

Op 9 december vond in de Tweede Kamer de plenaire behandeling van het initiatiefwetsvoorstel Wet open overheid (Woo) plaats. Er werden kritische vragen gesteld aan de indieners van het wetsvoorstel.

Lees verder
Wet open overheid moet drinkwatersector beter beschermen
9 december 2014
Wet open overheid moet drinkwatersector beter beschermen

Dinsdag 9 december spreekt de Tweede Kamer over de Wet Open Overheid (Woo). Het betreft een initiatiefwetsvoorstel. Vewin vindt dat de Woo te weinig oog heeft voor de veiligheidsbelangen van de drinkwatersector.

Lees verder
Minister VenJ informeert Kamer over samenwerking veiligheidsregio’s en drinkwaterbedrijven
26 november 2014
Minister VenJ informeert Kamer over samenwerking veiligheidsregio’s en drinkwaterbedrijven

De minister van Veiligheid en Justitie (VenJ) heeft een brief aan de Tweede Kamer gestuurd over de samenwerking tussen veiligheidsregio’s en drinkwaterbedrijven. Minister Opstelten geeft in deze brief aan dat de samenwerking in de praktijk versterkt moet worden.

Lees verder
Drinkwaterdag: Bij een crisis samen aan de bak
3 november 2014
Drinkwaterdag: Bij een crisis samen aan de bak

Het ministerie van IenM en Vewin hebben vorige week in Utrecht de Drinkwaterdag georganiseerd over samenwerking bij crisisbeheersing. Doel van de dag: onderlinge verbindingen verduidelijken en verstevigen.

Lees verder
Mindmap drinkwaterincidenten maakt brij aan informatie inzichtelijk
29 oktober 2014
Mindmap drinkwaterincidenten maakt brij aan informatie inzichtelijk

Tijdens de Drinkwaterdag “Samenwerking IenM en drinkwaterbedrijven bij crisisbeheersing” heeft Sabine Gielens (Vewin) de mindmap Drinkwaterincidenten aangeboden aan Ria Doedel (voorzitter Beveiliging en Crisismanagement). Deze maakt de brij aan informatie bij drinkwaterincidenten inzichtelijk.

Lees verder
Samenwerking met de veiligheidsregio’s kan beter
24 september 2014
Samenwerking met de veiligheidsregio’s kan beter

Deze week is er in de Tweede Kamer een overleg over nationale veiligheid, crisisbeheersing en brandweerzorg. Vewin grijpt dit overleg aan om te benadrukken dat het tijd wordt dat veiligheidsregio's het convenant met drinkwaterbedrijven uitvoeren.

Lees verder